logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

GIÁ SÀN CAO SU THỊ TRƯỜNG VRG

Giá sàn Cao su thị trường VRG - Lần thứ: 25 - Ngày: 20/11/2018
Chủng Loại

FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,330 29,600,000
SVR CV60 1,320 29,400,000
SVR L 1,295 28,800,000
SVR 3L 1,285 28,500,000
SVR 5 1,260 28,100,000
SVR 10 1,195 26,800,000
SVR 20 1,185 26,500,000
RSS 1 1,330 29,600,000
RSS 3 1,300 28,900,000
Skim Block 17,400,000
Thị trường
Giá Cao su VN Lần thứ 25 20/11/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 24 13/11/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 23 01/11/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 22 29/10/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 21 24/10/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 20 22/10/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 19 11/10/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 18 08/10/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 17 02/10/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 16 21/09/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 15 19/09/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 14 07/09/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 13 22/08/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 12 15/08/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 11 08/08/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 10 06/08/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 9 26/07/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 8 16/07/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 7 06/07/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 6 18/06/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 5 12/06/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 4 25/05/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 3 16/04/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 2 16/01/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 1 12/01/2018
Giá Cao su VN Lần thứ 53 26/12/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 52 13/12/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 51 05/12/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 50 04/12/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 49 22/11/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 48 20/11/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 47 13/11/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 46 07/11/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 45 01/11/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 44 30/10/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 43 17/10/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 42 10/10/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 41 28/09/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 40 20/09/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 39 18/09/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 38 11/09/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 37 06/09/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 36 05/09/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 35 31/08/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 34 24/08/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 33 17/08/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 32 09/08/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 31 08/08/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 30 31/07/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 29 20/07/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 28 18/07/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 27 07/07/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 26 03/07/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 25 28/06/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 24 21/06/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 23 09/06/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 22 06/06/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 21 26/05/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 20 08/05/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 19 19/04/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 18 12/04/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 17 10/04/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 16 27/03/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 15 22/03/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 14 20/03/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 13 13/03/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 12 08/03/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 11 24/02/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 10 22/02/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 9 20/02/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 8 13/02/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 7 02/02/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 6 24/01/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 5 16/01/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 4 12/01/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 3 11/01/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 2 10/01/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 1 05/01/2017
Giá Cao su VN Lần thứ 50 28/12/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 49 20/12/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 48 15/12/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 47 14/12/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 46 12/12/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 45 29/11/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 44 28/11/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 43 24/11/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 42 22/11/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 41 21/11/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 40 17/11/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 32 25/10/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 25 15/08/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 24 05/08/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 23 29/07/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 22 19/07/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 21 28/06/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 20 20/06/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 19 08/06/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 18 07/06/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 17 03/06/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 16 01/06/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 15 27/05/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 14 25/05/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 13 18/05/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 12 10/05/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 11 29/04/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 10 21/04/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 9 13/04/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 8 11/04/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 7 06/04/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 6 04/04/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 5 30/03/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 4 21/03/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 3 07/03/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 2 22/01/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 1 07/01/2016
Giá Cao su VN Lần thứ 24 29/12/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 23 11/11/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 22 06/11/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 21 04/11/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 20 26/10/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 19 02/10/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 17 28/08/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 18 28/08/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 15 14/08/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 16 14/08/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 14 04/08/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 13 03/08/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 12 17/07/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 11 09/07/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 10 07/07/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 9 30/06/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 8 03/06/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 7 28/05/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 6 18/05/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 5 06/05/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 4 27/04/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 3 14/02/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 2 20/01/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 1 13/01/2015
Giá Cao su VN Lần thứ 24 31/12/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 23 10/12/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 22 01/11/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 21 23/10/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 19 12/09/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 20 12/09/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 18 10/09/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 17 05/09/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 15 29/08/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 16 29/08/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 14 06/08/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 13 22/07/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 12 15/07/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 11 10/06/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 10 09/05/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 9 29/04/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 8 22/04/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 7 07/04/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 6 01/04/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 5 06/03/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 4 26/02/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 3 21/02/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 2 18/02/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 1 08/02/2014
Giá Cao su VN Lần thứ 61 26/12/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 60 19/12/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 59 13/12/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 58 09/12/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 57 29/11/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 56 28/11/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 55 13/11/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 54 05/11/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 53 29/10/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 51 17/10/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 50 15/10/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 49 08/10/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 48 02/10/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 47 25/09/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 45 24/09/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 46 24/09/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 44 19/09/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 43 13/09/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 44 13/09/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 41 11/09/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 42 11/09/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 40 26/08/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 39 23/08/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 38 13/08/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 37 09/08/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 36 08/08/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 35 30/07/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 34 17/07/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 33 10/07/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 32 02/07/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 31 25/06/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 30 20/06/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 29 14/06/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 28 12/06/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 27 07/06/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 26 31/05/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 25 30/05/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 24 27/05/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 23 24/05/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 22 10/05/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 21 08/05/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 20 23/04/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 19 18/04/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 18 17/04/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 17 04/04/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 16 02/04/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 15 28/03/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 14 18/03/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 13 13/03/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 12 07/03/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 11 04/03/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 10 25/02/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 9 21/02/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 8 07/02/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 7 06/02/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 6 04/02/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 5 17/01/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 4 16/01/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 3 07/01/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 2 04/01/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 1 03/01/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 87 03/01/2013
Giá Cao su VN Lần thứ 86 27/12/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 85 26/12/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 84 21/12/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 83 17/12/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 82 10/12/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 81 03/12/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 80 28/11/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 79 22/11/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 78 20/11/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 77 13/11/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 75 05/11/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 74 30/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 73 26/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 72 24/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 71 23/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 70 22/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 69 19/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 68 16/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 67 11/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 66 05/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 65 03/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 64 02/10/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 63 24/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 62 18/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 61 17/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 60 14/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 58 12/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 59 12/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 57 11/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 55 06/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 56 04/09/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 54 22/08/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 53 20/08/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 52 17/08/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 51 15/08/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 50 10/08/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 48 08/08/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 49 08/08/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 47 01/08/2012
Giá Cao su VN Lần thứ 46 25/07/2012
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ