logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hội Thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su

HỘI THI BÀN TAY VÀNG KHAI THÁC MỦ CAO SU 2016

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2014

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2012

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2010

Hội Thi Thợ Giỏi 2008

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ