logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Hội Thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su

Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su 2018

Ban hành Nội quy - Quy chế


Thông báo (số 3)


1. Thời gian dự kiến tổ chức Hội thi: từ 08/12/2018 đến 11/12/2018

2. Danh sách các đơn vị đăng ký

3. Yêu câu các đơn vị đăng ký Danh sách thí sinh:

- Bằng văn bản chính thức.

- Đăng ký trực tiếp trên website Tập đoàn:

http://hoithinganh.rubbergroup.vn/

4. Các đơn vị gửi báo cáo giới thiệu đơn vị.

Đăng ký thí sinh (theo đường dẫn bên dưới)


http://hoithinganh.rubbergroup.vn/

Thông báo (số 2) v/v tổ chức Hội thi Bàn tay vàng


1. Thời gian dự kiến tổ chức Hội thi

2. Các đơn vị đăng ký Hồ sơ

3. các Thí sinh người nước ngoài về dự thi phải có Hộ chiếu còn hiệu lực của nước sở tại

4. Các đơn vị gửi báo cáo tình hình thực hiện phong trào "Luyện tay nghề - thi thợ giỏi" các cấp của đơn vị".

Bản đồ tổng thể


Quyết định thành lập các Tiểu Ban Hội thi


195/QĐ-CSVN, ngày 06/3/2018 - Quyết định thành lập các Tiểu Ban Hội thi Bàn tay vàng 2018

Bộ đề Lý thuyết (tiếng Việt)


Bộ đề Lý thuyết (tiếng Lào)


Bộ đề Lý thuyết (tiếng Campuchia)


Công văn Ban hành Bộ đề thi Lý thuyết


Logo


 

file Logo Hội thi Bàn tay vàng - 2018 (độ phân giải cao) -  Tải về...

Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su 2016

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2014

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2012

Hội Thi Thợ Giỏi Thu Hoạch Mủ ngành cao su năm 2010

Hội Thi Thợ Giỏi 2008

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ