logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: Công văn - Số: 23/CV-BCSD
Một số thông tin báo chí liên quan tới các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thuộc UBQLVNN
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
23/CV-BCSD (20/03/2020)
303 KB
2 Loại văn bản: Công văn - Số: 500/UBQLV-TCCB
Hướng dẫn tạm dừng đóng vào qũy hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
500/UBQLV-TCCB (23/03/2020)
129 KB
3 Loại văn bản: Công văn - Số: 512/UBQLV-TH
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
512/UBQLV-TH (25/03/2020)
231 KB
4 Loại văn bản: Nghị định - Số: 30/2020-NĐ-CP
Về công tác văn thư
Nơi ban hành: Chính phủ
30/2020-NĐ-CP (05/03/2020)
2.6 MB
5 Loại văn bản: Công văn - Số: 431/UBQLV-TCCB
V/v đi công tác nước ngoài.
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
431/UBQLV-TCCB (12/03/2020)
95 KB
6 Loại văn bản: Công văn - Số:
Tổ chức tổng kết hoạt động các cụm thi đua năm 2019
Nơi ban hành: Khác ...
(06/03/2020)
52 KB
7 Loại văn bản: Công văn - Số: 1771/VPCP-KTTH
Đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
1771/VPCP-KTTH (07/03/2020)
114 KB
8 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 11/CT-TTg
V/v các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
11/CT-TTg (04/03/2020)
548 KB
9 Loại văn bản: Quyết định - Số: 60/QĐ-UBQL
V/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
60/QĐ-UBQL (12/02/2020)
514 KB
10 Loại văn bản: Công văn - Số: 208/UBQLV-VP
V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
208/UBQLV-VP (11/02/2020)
73 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »