logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: - Số:

Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
(22/07/2022)
2 Loại văn bản: Công văn - Số: 5319/BTTTT-THH
V/v đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
5319/BTTTT-THH (28/12/2021)
69 KB
3 Loại văn bản: Công văn - Số: 5232/BTTTT-CATTT
V/v rà soát, xử lý lỗ hổng Log4Shell gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
5232/BTTTT-CATTT (21/12/2021)
1.2 MB
4 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2171/QĐ-TTg
V/v phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2171/QĐ-TTg (23/12/2021)
236 KB
5 Loại văn bản: Nghị định - Số: 107/2021-NĐ-CP
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Nơi ban hành: Chính phủ
107/2021-NĐ-CP (06/12/2021)
456 KB
6 Loại văn bản: Công văn - Số: 2072/QĐ-TTg
V/v phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của các hiệp định đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt nam và định hướng điều chỉnh".
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2072/QĐ-TTg (10/12/2021)
541 KB
7 Loại văn bản: Thông báo - Số: 272/TB-VPCP
V/v Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
272/TB-VPCP (22/10/2021)
247 KB
8 Loại văn bản: Thư ngõ - Số: THU NGO BNNPTNT - 1866
Thư ngỏ gửi Quý Hiệp hội Ngành hàng và Cộng đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
THU NGO BNNPTNT - 1866 (05/07/2021)
3.2 MB
9 Loại văn bản: Quyết định - Số: 22/2021-QĐ-TTg
V/v tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
22/2021-QĐ-TTg (02/07/2021)
315 KB
10 Loại văn bản: Quyết định - Số: 984/QĐ-TTg
V/v ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2024 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
984/QĐ-TTg (23/06/2021)
601 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »