logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
81 Loại văn bản: Thông tư - Số: 54/2018/TT-BTC
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
54/2018/TT-BTC (08/06/2018)
2.5 MB
82 Loại văn bản: Thông tư - Số: 41/2018/TT-BTC
Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
41/2018/TT-BTC (15/06/2018)
777 KB
83 Loại văn bản: Thông tư - Số: 40/2018/TT-BTC
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
40/2018/TT-BTC (04/05/2018)
2 MB
84 Loại văn bản: Quyết định - Số: 319/QĐ-TTg
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
319/QĐ-TTg (22/03/2018)
362 KB
85 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 07CT-TTg
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
07CT-TTg (12/03/2018)
316 KB
86 Loại văn bản: Quyết định - Số: 774/QĐ-BNN-TTr
Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
774/QĐ-BNN-TTr (12/03/2018)
247 KB
87 Loại văn bản: Quyết định - Số: 741/QĐ-BNN-TTr
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
741/QĐ-BNN-TTr (12/03/2018)
466 KB
88 Loại văn bản: Quyết định - Số: 217/QĐ-TTg
Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
217/QĐ-TTg (05/03/2018)
1.1 MB
89 Loại văn bản: Công điện - Số: 240/CĐ-TTg
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
240/CĐ-TTg (02/03/2018)
285 KB
90 Loại văn bản: Công văn - Số: 1179/BNN-TTr
Nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1179/BNN-TTr (13/02/2018)
56 KB