logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
41 Loại văn bản: Công văn - Số: 1179/BNN-TTr
Nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1179/BNN-TTr (13/02/2018)
56 KB
42 Loại văn bản: Công văn - Số: 441/CV-BCSĐ
Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12/2017
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
441/CV-BCSĐ (19/01/2018)
811 KB
43 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 439/CT-BCSĐ
Tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong tình hình mới.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
439/CT-BCSĐ (18/01/2018)
167 KB
44 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 380/CT-BNN-KH
Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
380/CT-BNN-KH (15/01/2018)
306 KB
45 Loại văn bản: Công văn - Số: 2018-32-LDTP
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2018-32-LDTP (31/01/2018)
115 KB
46 Loại văn bản: Báo cáo - Số: 1270-BC-TCTTTg
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng năm 2017
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
1270-BC-TCTTTg (12/03/2017)
47 Loại văn bản: Công văn - Số: 4749/BTTTT-CATTT
Đôn đốc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Mậu Tuấn 2018
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
4749/BTTTT-CATTT (08/01/2018)
115 KB
48 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 47/-CT-TTg
Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
47/-CT-TTg (08/01/2018)
504 KB
49 Loại văn bản: Công văn - Số: 10684/BNN-TTr
Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (trước ngày 01/3/2018).
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
10684/BNN-TTr (03/01/2018)
219 KB
50 Loại văn bản: Công văn - Số: 5366/LDTBXH-TCGDNN
Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5366/LDTBXH-TCGDNN (02/01/2018)
91 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »