logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
41 Loại văn bản: Nghị định - Số: 04/2019/NĐ-CP
V/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Nơi ban hành: Chính phủ
04/2019/NĐ-CP (11/01/2019)
961 KB
42 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 01/CT-TTg
Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
01/CT-TTg (05/01/2019)
546 KB
43 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2018-TT-BNV
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
03/2018-TT-BNV (06/03/2018)
2.2 MB
44 Loại văn bản: Công văn - Số: 4327/BTTTT-CATTT
Đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
4327/BTTTT-CATTT (04/01/2019)
92 KB
45 Loại văn bản: Quyết định - Số: 4156-QD-BNN-TTr
Ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4156-QD-BNN-TTr (24/10/2018)
392 KB
46 Loại văn bản: Quyết định - Số: 83/QĐ-UBQLV
V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban.
Nơi ban hành: Chính phủ
83/QĐ-UBQLV (26/10/2018)
163 KB
47 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 614-KH/BCSD
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
614-KH/BCSD (19/10/2018)
401 KB
48 Loại văn bản: Công văn - Số: 7485/BNN-HTQT
V/v cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
7485/BNN-HTQT (05/10/2018)
82 KB
49 Loại văn bản: Nghị định - Số: 131/2018/NĐ-CP
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
131/2018/NĐ-CP (04/10/2018)
532 KB
50 Loại văn bản: Công văn - Số: 4771/BTNMT-TTTNMT
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Nơi ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
4771/BTNMT-TTTNMT (05/09/2018)
167 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »