logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
11 Loại văn bản: Công văn - Số: 4031/VPCP-QT
V/v đề xuất của một số cơ quan, đơn vị đóng góp cho Qũy vắc-xin phòng, chống Covid-19
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
4031/VPCP-QT (16/06/2021)
129 KB
12 Loại văn bản: Thông báo - Số: 960/TB-VP
V/v kết luận của đồng chí Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng ở bộ, ngành Trung Ương, địa phương năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021
Nơi ban hành: Khác ...
960/TB-VP (15/04/2021)
231 KB
13 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 479/KH-UBQLV
V/v Kế hoạch Công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
479/KH-UBQLV (05/04/2021)
3.8 MB
14 Loại văn bản: Quyết định - Số: 497/QĐ-BTP
V/v ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Nơi ban hành: Khác ...
497/QĐ-BTP (29/03/2021)
424 KB
15 Loại văn bản: Thông tư - Số: 15/2021-TT-BTC
V/v quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
15/2021-TT-BTC (18/02/2021)
1.7 MB
16 Loại văn bản: Quyết định - Số: 17/QĐ-UBQLV
V/v Ban hành chương trình hành động của Ủy ban Quản lý vốn NN tại DN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
17/QĐ-UBQLV (19/01/2021)
6.4 MB
17 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 06/CT-TTg
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
06/CT-TTg (19/02/2021)
354 KB
18 Loại văn bản: Công văn - Số: 172/UBQLV-VP
V/v Lịch trực Tết Nguyên đán 2021
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
172/UBQLV-VP (09/02/2021)
577 KB
19 Loại văn bản: Công văn - Số: 232/TTCP-C.IV
V/v thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
232/TTCP-C.IV (05/02/2021)
63 KB
20 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 45/KH-BCĐTU
V/v triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Nơi ban hành: Khác ...
45/KH-BCĐTU (07/01/2021)
297 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »