logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
51 Loại văn bản: Nghị định - Số: 126/2017/NĐ-CP
Chuyển doanh nghiệp nhà nước và CT. TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành CTCP
Nơi ban hành: Chính phủ
126/2017/NĐ-CP (16/11/2017)
3.2 MB
52 Loại văn bản: Công văn - Số: 9248/BNN-VP
Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành NN & PTNT VN
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
9248/BNN-VP (03/11/2017)
59 KB
53 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 35/CT-TTg
Tăng cường công tác lập hồ sơ, và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
35/CT-TTg (07/09/2017)
143 KB
54 Loại văn bản: Công văn - Số: 14792/BTC-VP
V/v giới thiệu chức danh và chữ ký
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
14792/BTC-VP (01/11/2017)
40 KB
55 Loại văn bản: Công văn - Số: 3841/BTTTT-CATTT
Đôn đốc tiếp tục tăng cường đảm bảo ATTT trước sự kiện APEC 2017
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
3841/BTTTT-CATTT (31/10/2017)
95 KB
56 Loại văn bản: Công văn - Số: 2347-QD-BNN-TCCB
Ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp khi đi nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2347-QD-BNN-TCCB (02/10/2017)
379 KB
57 Loại văn bản: Công văn - Số: 2066/CSVN-TCKT
Xác định số liệu tài chính năm 2016
Nơi ban hành:
2066/CSVN-TCKT (21/07/2017)
58 Loại văn bản: Công văn - Số: 5570/BNN-KH
Ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư theo hình thức PPP
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5570/BNN-KH (06/07/2017)
44 KB
59 Loại văn bản: Thông báo - Số: 5565/TB-BNN-VP
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5565/TB-BNN-VP (06/07/2017)
253 KB
60 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2902/QĐ-BNN-TCCB
Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2902/QĐ-BNN-TCCB (04/07/2017)
500 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »