logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
51 Loại văn bản: Công văn - Số: 4791/BTTTT-CATTT
V/v đôn đốc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
4791/BTTTT-CATTT (31/12/2019)
95 KB
52 Loại văn bản: Công văn - Số: 3917/CV-BKTTTW
Mời tham gia cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Nơi ban hành: Ban Kinh tế Trung ương
3917/CV-BKTTTW (25/10/2019)
374 KB
53 Loại văn bản: Thông báo - Số: 2737/TB-CSVN
Về tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2019 tại khu vực IV - TP.HCM
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
2737/TB-CSVN (04/09/2019)
68 KB
54 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 09/CT-TTg
Các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
09/CT-TTg (01/04/2019)
785 KB
55 Loại văn bản: Công văn - Số: 3482/BTC-PC
Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
3482/BTC-PC (26/03/2019)
129 KB
56 Loại văn bản: Công văn - Số: 2009/VPCP-DMDN
V/v tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
2009/VPCP-DMDN (13/03/2019)
53 KB
57 Loại văn bản: Công văn - Số: 258/TTg-TH
V/v bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
258/TTg-TH (28/02/2019)
58 KB
58 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 01/CT-UBQLV
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
01/CT-UBQLV (12/02/2019)
105 KB
59 Loại văn bản: Quyết định - Số: 57/QĐ-UBQLV
Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
57/QĐ-UBQLV (27/02/2019)
726 KB
60 Loại văn bản: Quyết định - Số: 56/QĐ-UBQLV
Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
56/QĐ-UBQLV (27/02/2019)
298 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »