logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
21 Loại văn bản: Công văn - Số: 8916/BKHĐT-ĐTNN
V/v hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
8916/BKHĐT-ĐTNN (31/12/2020)
71 KB
22 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2276/QĐ-TTG
V/v ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
2276/QĐ-TTG (31/12/2020)
1.2 MB
23 Loại văn bản: Công văn - Số: 3845/BCH-TM
V/v phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
Nơi ban hành: Khác ...
3845/BCH-TM (31/12/2020)
24 Loại văn bản: Thông báo - Số: 31-VPCP
V/v kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm,mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
31-VPCP (01/01/2021)
490 KB
25 Loại văn bản: Công văn - Số: 22/CSVN-TCKT
Báo cáo tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Nhà nước về quy hoạch phát triển Điện Lực quốc gia
22/CSVN-TCKT (05/01/2021)
58 KB
26 Loại văn bản: Công văn - Số: 2220/UBQLV-TCCB
Thay đổi thời gian thực hiện Kế hoạch giám sát công tác thi đua, khen thưởng
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
2220/UBQLV-TCCB (16/12/2020)
669 KB
27 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1907/QĐ-TTg
V/v phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1907/QĐ-TTg (23/11/2020)
424 KB
28 Loại văn bản: Thông báo - Số: 3120/TB-CSVN
V/v kết luận của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
3120/TB-CSVN (20/11/2020)
368 KB
29 Loại văn bản: Thông báo - Số: 46/TB-UBQLV
V/v kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh tại Hội nghị về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của các tập đoàn, tổng công ty
Nơi ban hành: UB Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp
46/TB-UBQLV (13/11/2020)
130 KB
30 Loại văn bản: Công văn - Số: 6107-CV/BNCTW
V/v thông báo hiện tượng mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương chào bán sách, sổ công tác
Nơi ban hành: Bộ ngành Trung ương
6107-CV/BNCTW (03/11/2020)
43 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »