logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
21 Loại văn bản: Công điện - Số: 160/CĐ-TTg
Công điện v/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
160/CĐ-TTg (11/02/2019)
238 KB
22 Loại văn bản: Công văn - Số: 120/TTCP-C.IV
Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
120/TTCP-C.IV (28/01/2019)
73 KB
23 Loại văn bản: Nghị định - Số: 04/2019/NĐ-CP
V/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Nơi ban hành: Chính phủ
04/2019/NĐ-CP (11/01/2019)
961 KB
24 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 01/CT-TTg
Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
01/CT-TTg (05/01/2019)
546 KB
25 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2018-TT-BNV
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
03/2018-TT-BNV (06/03/2018)
2.2 MB
26 Loại văn bản: Công văn - Số: 4327/BTTTT-CATTT
Đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
4327/BTTTT-CATTT (04/01/2019)
92 KB
27 Loại văn bản: Quyết định - Số: 4156-QD-BNN-TTr
Ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4156-QD-BNN-TTr (24/10/2018)
392 KB
28 Loại văn bản: Quyết định - Số: 83/QĐ-UBQLV
V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban.
Nơi ban hành: Chính phủ
83/QĐ-UBQLV (26/10/2018)
163 KB
29 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 614-KH/BCSD
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
614-KH/BCSD (19/10/2018)
401 KB
30 Loại văn bản: Công văn - Số: 7485/BNN-HTQT
V/v cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
7485/BNN-HTQT (05/10/2018)
82 KB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »