logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
71 Loại văn bản: Công văn - Số: 2347-QD-BNN-TCCB
Ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp khi đi nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2347-QD-BNN-TCCB (02/10/2017)
379 KB
72 Loại văn bản: Công văn - Số: 2066/CSVN-TCKT
Xác định số liệu tài chính năm 2016
Nơi ban hành:
2066/CSVN-TCKT (21/07/2017)
73 Loại văn bản: Công văn - Số: 5570/BNN-KH
Ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư theo hình thức PPP
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5570/BNN-KH (06/07/2017)
44 KB
74 Loại văn bản: Thông báo - Số: 5565/TB-BNN-VP
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5565/TB-BNN-VP (06/07/2017)
253 KB
75 Loại văn bản: Quyết định - Số: 2902/QĐ-BNN-TCCB
Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2902/QĐ-BNN-TCCB (04/07/2017)
500 KB
76 Loại văn bản: Thông tư - Số: 58/2017/TT/BTC
Hỗ trợ tài chính, cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
58/2017/TT/BTC (13/06/2017)
644 KB
77 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 26/CT-TTg
Chỉ thị : Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/ NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
26/CT-TTg (13/06/2017)
701 KB
78 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 24/CT-TTg
Chỉ thị : Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng cường các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăgn trưởng kinh tế năm 2017
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
24/CT-TTg (02/06/2017)
354 KB
79 Loại văn bản: Quyết định - Số: 707/QĐ-TTg
Quyết định : Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020"
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
707/QĐ-TTg (25/05/2017)
601 KB
80 Loại văn bản: Quyết định - Số: 69/QD-TT-CCN
Quyết định : V/v công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
69/QD-TT-CCN (07/04/2017)
122 KB