logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
71 Loại văn bản: Công văn - Số: 2757/BNN-QLDN
Công văn : V/v doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2757/BNN-QLDN (03/04/2017)
155 KB
72 Loại văn bản: Chương trình hành động - Số: 256/CTr-BCSĐ
Chương trình hành động : Triển khai Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
256/CTr-BCSĐ (22/03/2017)
600 KB
73 Loại văn bản: Công văn - Số: 1444/BNN-QLDN
Công văn : Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1444/BNN-QLDN (16/02/2017)
425 KB
74 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 04/CT-TTg
Chỉ thị : Về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
04/CT-TTg (02/02/2017)
280 KB
75 Loại văn bản: Công văn - Số: 19/BNN-TTr
Công văn : Nắm tình hình báo cáo và sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng qui định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
19/BNN-TTr (03/01/2017)
53 KB
76 Loại văn bản: Công văn - Số: 10901/BNV-VP
Công văn : V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an ninh
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
10901/BNV-VP (22/12/2016)
53 KB
77 Loại văn bản: Công văn - Số: 3424/TTCP-C.IV
Công văn : Nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
3424/TTCP-C.IV (27/12/2016)
91 KB
78 Loại văn bản: Nghị định - Số: 153/2016/NĐ-CP
Mức lương tối thiểu vùng đối với Người lao động làm việc theo hợp đồng
Nơi ban hành: Chính phủ
153/2016/NĐ-CP (14/11/2016)
351 KB
79 Loại văn bản: - Số: 9607/BNN-QLDN
Công văn : Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
9607/BNN-QLDN (14/11/2016)
110 KB
80 Loại văn bản: Quyết định - Số: 4631/QĐ-BNN-KH
Quyết định : Ban hành kế hoạch hành động của Bộ NN & PTNT thực hiện NQ 98/NQ-CP ngày 10/10/2016 về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4631/QĐ-BNN-KH (10/11/2016)
300 KB