logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
71 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2018-TT-BNV
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
03/2018-TT-BNV (06/03/2018)
2.2 MB
72 Loại văn bản: Công văn - Số: 4327/BTTTT-CATTT
Đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
4327/BTTTT-CATTT (04/01/2019)
92 KB
73 Loại văn bản: Quyết định - Số: 4156-QD-BNN-TTr
Ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4156-QD-BNN-TTr (24/10/2018)
392 KB
74 Loại văn bản: Quyết định - Số: 83/QĐ-UBQLV
V/v phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban.
Nơi ban hành: Chính phủ
83/QĐ-UBQLV (26/10/2018)
163 KB
75 Loại văn bản: Kế hoạch - Số: 614-KH/BCSD
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
614-KH/BCSD (19/10/2018)
401 KB
76 Loại văn bản: Công văn - Số: 7485/BNN-HTQT
V/v cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
7485/BNN-HTQT (05/10/2018)
82 KB
77 Loại văn bản: Nghị định - Số: 131/2018/NĐ-CP
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
131/2018/NĐ-CP (04/10/2018)
532 KB
78 Loại văn bản: Công văn - Số: 4771/BTNMT-TTTNMT
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Nơi ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
4771/BTNMT-TTTNMT (05/09/2018)
167 KB
79 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3346/QĐ-BNN-TCCB
Điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3346/QĐ-BNN-TCCB (23/08/2018)
100 KB
80 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 15/CT-TTg
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
15/CT-TTg (20/06/2018)
349 KB