logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
101 Loại văn bản: Thông tư - Số: 33/2015/TT-BCA
Thông tư : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Công An
33/2015/TT-BCA (20/07/2015)
971 KB
102 Loại văn bản: Công văn - Số: 9549/BTC-QLCS
Công văn : V/v miễn thuế đất trong thời gian XDCB đối với diện tích đất trồng cây cao su tái canh
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
9549/BTC-QLCS (12/07/2016)
67 KB
103 Loại văn bản: Thông báo - Số: 5547/TB-BNN-VP
Thông báo : Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Bộ
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5547/TB-BNN-VP (30/06/2016)
104 Loại văn bản: Quyết định - Số: 01/2016/QĐ-KTNN
Quyết định : Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước
Nơi ban hành: Kiểm toán nhà nước
01/2016/QĐ-KTNN (20/06/2016)
60 KB
105 Loại văn bản: Thông tư - Số: 79/2016/TT-BQP
Thông tư : Quy định mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ hcức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ
Nơi ban hành: Bộ Quốc Phòng
79/2016/TT-BQP (16/06/2016)
719 KB
106 Loại văn bản: Nghị định - Số: 53/2016-NĐ-CP
Nghị định : Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
53/2016-NĐ-CP (13/06/2016)
323 KB
107 Loại văn bản: Nghị định - Số: 52/2016-NĐ-CP
Nghị định : Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nơi ban hành: Chính phủ
52/2016-NĐ-CP (13/06/2016)
510 KB
108 Loại văn bản: Nghị định - Số: 51/2016-NĐ-CP
Nghị định : Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nơi ban hành: Chính phủ
51/2016-NĐ-CP (13/06/2016)
396 KB
109 Loại văn bản: Nghị định - Số: 37/2016/NĐ-CP
Nghị định : Quy định và chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Nơi ban hành: Chính phủ
37/2016/NĐ-CP (15/05/2016)
640 KB
110 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2016TT-BNNPTNT
Ban hành danh mục Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; Công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
03/2016TT-BNNPTNT (21/04/2016)
9.8 MB