logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
121 Loại văn bản: Công văn - Số: 19/BNN-TTr
Công văn : Nắm tình hình báo cáo và sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng qui định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
19/BNN-TTr (03/01/2017)
53 KB
122 Loại văn bản: Công văn - Số: 10901/BNV-VP
Công văn : V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an ninh
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
10901/BNV-VP (22/12/2016)
53 KB
123 Loại văn bản: Công văn - Số: 3424/TTCP-C.IV
Công văn : Nắm tình hình báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017
Nơi ban hành: Thanh tra chính phủ
3424/TTCP-C.IV (27/12/2016)
91 KB
124 Loại văn bản: Nghị định - Số: 153/2016/NĐ-CP
Mức lương tối thiểu vùng đối với Người lao động làm việc theo hợp đồng
Nơi ban hành: Chính phủ
153/2016/NĐ-CP (14/11/2016)
351 KB
125 Loại văn bản: - Số: 9607/BNN-QLDN
Công văn : Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở nhà, đất cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
9607/BNN-QLDN (14/11/2016)
110 KB
126 Loại văn bản: Quyết định - Số: 4631/QĐ-BNN-KH
Quyết định : Ban hành kế hoạch hành động của Bộ NN & PTNT thực hiện NQ 98/NQ-CP ngày 10/10/2016 về phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4631/QĐ-BNN-KH (10/11/2016)
300 KB
127 Loại văn bản: Thông tư - Số: 115/2016/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 196/2011/TT-BTC, ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
115/2016/TT-BTC (30/06/2016)
399 KB
128 Loại văn bản: Quyết định - Số: 05/2016/QĐ-KTNN
Quyết định : Ban hành quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên Nhà nước
Nơi ban hành: Kiểm toán nhà nước
05/2016/QĐ-KTNN (15/09/2016)
59 KB
129 Loại văn bản: Thông báo - Số: 268a/TB-CSN
Thông báo : V/v kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
268a/TB-CSN (31/08/2016)
387 KB
130 Loại văn bản: Quyết định - Số: 03-2016-QD-KTNN
Quyết định : Ban hành quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán
Nơi ban hành: Kiểm toán nhà nước
03-2016-QD-KTNN (26/07/2016)
52 KB