logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
121 Loại văn bản: Quyết định - Số: 41/2015/QĐ-TTg
V/v bán cổ phần theo lô
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
41/2015/QĐ-TTg (15/09/2015)
369 KB
122 Loại văn bản: Thông tư liên lịch - Số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC (08/09/2015)
2.8 MB
123 Loại văn bản: Quyết định - Số: 32/2015/QĐ-TTg
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
32/2015/QĐ-TTg (04/08/2015)
779 KB
124 Loại văn bản: Thông tư - Số: 57/2015/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
57/2015/TT-BTC (24/04/2015)
524 KB
125 Loại văn bản: Thông tư - Số: 17-2015-TTLT-BNNPTNT-BTC
Thông tư liên tịch : Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
17-2015-TTLT-BNNPTNT-BTC (22/04/2015)
580 KB
126 Loại văn bản: Nghị định - Số: 05/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Nơi ban hành: Chính phủ
05/2015/NĐ-CP (12/01/2015)
1.2 MB
127 Loại văn bản: Quyết định - Số: 42/2014/QĐ-TTg
Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
42/2014/QĐ-TTg (27/07/2014)
722 KB
128 Loại văn bản: Nghị định - Số: 128/2014/NĐ-CP
Bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
128/2014/NĐ-CP (31/12/2014)
1.6 MB
129 Loại văn bản: Thông tư - Số: 12/2014/TT-BNV
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
12/2014/TT-BNV (20/10/2014)
253 KB
130 Loại văn bản: Nghị định - Số: 103/2014/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đ/v người lao động ở doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ gia đình, các cơ uqan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
Nơi ban hành: Chính phủ
103/2014/NĐ-CP (11/11/2014)
358 KB