logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
131 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3554/QĐ-BNN-TCCB
Quyết định : V/v phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3554/QĐ-BNN-TCCB (29/08/2016)
323 KB
132 Loại văn bản: Nghị định - Số: 105/2016-NĐ-CP
Nghị định : Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Nơi ban hành: Chính phủ
105/2016-NĐ-CP (01/07/2016)
641 KB
133 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3486/QĐ-BNN-KH
Quyết định : Ban hành hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3486/QĐ-BNN-KH (23/08/2016)
384 KB
134 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1642/QĐ-TTg
Quyết định : Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1642/QĐ-TTg (19/08/2016)
390 KB
135 Loại văn bản: Thông tư - Số: 33/2015/TT-BCA
Thông tư : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Công An
33/2015/TT-BCA (20/07/2015)
971 KB
136 Loại văn bản: Công văn - Số: 9549/BTC-QLCS
Công văn : V/v miễn thuế đất trong thời gian XDCB đối với diện tích đất trồng cây cao su tái canh
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
9549/BTC-QLCS (12/07/2016)
67 KB
137 Loại văn bản: Thông báo - Số: 5547/TB-BNN-VP
Thông báo : Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Bộ
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
5547/TB-BNN-VP (30/06/2016)
138 Loại văn bản: Quyết định - Số: 01/2016/QĐ-KTNN
Quyết định : Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước
Nơi ban hành: Kiểm toán nhà nước
01/2016/QĐ-KTNN (20/06/2016)
60 KB
139 Loại văn bản: Thông tư - Số: 79/2016/TT-BQP
Thông tư : Quy định mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ hcức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ
Nơi ban hành: Bộ Quốc Phòng
79/2016/TT-BQP (16/06/2016)
719 KB
140 Loại văn bản: Nghị định - Số: 53/2016-NĐ-CP
Nghị định : Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
53/2016-NĐ-CP (13/06/2016)
323 KB