logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
131 Loại văn bản: Công văn - Số: 109-CV/ĐTN
Công văn : Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng, 15 năm "Ngày dân vận cả nước", 65 bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nơi ban hành: ...
109-CV/ĐTN (12/09/2014)
56 KB
132 Loại văn bản: Nghị định - Số: 65/2014-NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng năm 2013
Nơi ban hành: Chính phủ
65/2014-NĐ-CP (01/07/2014)
1.1 MB
133 Loại văn bản: Nghị định - Số: 63/2014-NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Nơi ban hành: Chính phủ
63/2014-NĐ-CP (26/06/2014)
4.2 MB
134 Loại văn bản: Thông tư - Số: 04/2014/TT-BNV
Thông tư : Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
04/2014/TT-BNV (23/06/2014)
321 KB
135 Loại văn bản: Quyết định - Số: 36/2014/QĐ-TTg
Quyết định : Ban hành Quy chế thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
36/2014/QĐ-TTg (18/06/2014)
663 KB
136 Loại văn bản: Quyết định - Số: 686/QĐ-TTg
QĐ về Chương trình, kế hoạch của CP thực hiện NQ 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/3/2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cty nông, lâm nghiệp
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
686/QĐ-TTg (11/05/2014)
674 KB
137 Loại văn bản: Công văn - Số: 907/BXD-KTXD
Công văn v/v xác định tiền lương nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
907/BXD-KTXD (08/05/2014)
69 KB
138 Loại văn bản: Nghị định - Số: 28/2014/NĐ-CP
Nghị định : Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Nơi ban hành: Chính phủ
28/2014/NĐ-CP (10/04/2014)
2.6 MB
139 Loại văn bản: Quyết định - Số: 397/QĐ-BNN-QLDN
Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Cty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
397/QĐ-BNN-QLDN (10/03/2014)
1.1 MB
140 Loại văn bản: Nghị định - Số: 19/2014/NĐ-CP
Nghị định : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Chính phủ
19/2014/NĐ-CP (14/03/2014)
2 MB