logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
141 Loại văn bản: Thông tư - Số: 09/2014/TT-BTC
Thông tư : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí đấu giá cổ phần các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
09/2014/TT-BTC (16/01/2014)
56 KB
142 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 06/CT-TTg
Chỉ thị : Về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
06/CT-TTg (12/03/2014)
196 KB
143 Loại văn bản: Công văn - Số: 2953/BTC-TCT
CÔNG VĂN : THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MỦ CAO SU
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
2953/BTC-TCT (10/03/2014)
446 KB
144 Loại văn bản: Thông báo - Số: 85/TB-VPCP
THÔNG BÁO : KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2014 - 2015
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
85/TB-VPCP (28/02/2014)
212 KB
145 Loại văn bản: Thông tư - Số: 22/2014/TT-BTC
THÔNG TƯ : QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
22/2014/TT-BTC (14/02/2014)
1.9 MB
146 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 15/NQ-CP
Nghị quyết : Về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
15/NQ-CP (06/03/2014)
959 KB
147 Loại văn bản: Thông tư - Số: 21/2014/TT-BTC
Ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
21/2014/TT-BTC (14/02/2014)
56 KB
148 Loại văn bản: Thông tư - Số: 07/2014/TT-BNNPTNT
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
07/2014/TT-BNNPTNT (10/02/2014)
154 KB
149 Loại văn bản: Quyết định - Số: 101/QĐ-BNV
Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
101/QĐ-BNV (11/02/2014)
3.1 MB
150 Loại văn bản: Quyết định - Số: 276/QĐ-TTg
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 12-KL-TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện NQ số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
276/QĐ-TTg (18/02/2014)
938 KB