logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
181 Loại văn bản: Thông tư - Số: 156/2013/TT/BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi. bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP NGÀY 27/7/2013 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
156/2013/TT/BTC (06/11/2013)
3.3 MB
182 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 163/2013/TTLT/BTC-BNV
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm,thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phục trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
163/2013/TTLT/BTC-BNV (15/12/2013)
357 KB
183 Loại văn bản: Nghị định - Số: 192/2013/NĐ-CP
Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
192/2013/NĐ-CP (21/12/2013)
1.4 MB
184 Loại văn bản: Nghị định - Số: 200/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trogn việc tham gia quản lý nhà nước,quản lý kinh tế xã hội
Nơi ban hành: Chính phủ
200/2013/NĐ-CP (26/11/2013)
294 KB
185 Loại văn bản: Nghị định - Số: 189/2013/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Nơi ban hành: Chính phủ
189/2013/NĐ-CP (20/11/2013)
349 KB
186 Loại văn bản: Thông tư - Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
27/2013/TT-BLĐTBXH (18/10/2013)
519 KB
187 Loại văn bản: Nghị định - Số: 182/2013/NĐ-CP
Nghị định : v/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Nơi ban hành: Chính phủ
182/2013/NĐ-CP (14/11/2013)
247 KB
188 Loại văn bản: Nghị định - Số: 172/2013/NĐ-CP
Nghị định : Về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty TNHH MTV là công ty con của công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nơi ban hành: Chính phủ
172/2013/NĐ-CP (13/11/2013)
957 KB
189 Loại văn bản: Nghị định - Số: 170/2013/NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ
Nơi ban hành: Chính phủ
170/2013/NĐ-CP (13/11/2013)
622 KB
190 Loại văn bản: Nghị định - Số: 164/2013/NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi. bổ sung một số điều Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
Nơi ban hành: Chính phủ
164/2013/NĐ-CP (12/11/2013)
273 KB