logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
161 Loại văn bản: Nghị định - Số: 218/2013/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
218/2013/NĐ-CP (26/12/2013)
481 KB
162 Loại văn bản: Quyết định - Số: 3159/QĐ-BTC
Quyết định : Ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
3159/QĐ-BTC (18/12/2013)
5.3 MB
163 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 27/CT-TTg
Chỉ thị : Về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
27/CT-TTg (27/12/2013)
75 KB
164 Loại văn bản: Thông tư - Số: 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC (02/12/2013)
336 KB
165 Loại văn bản: Thông tư - Số: 194/2013/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 1000% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành côgn ty cổ phần.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
194/2013/TT-BTC (17/12/2013)
410 KB
166 Loại văn bản: Nghị định - Số: 210/2013/NĐ-CP
Nghị đinh :Về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nơi ban hành: Chính phủ
210/2013/NĐ-CP (19/12/2013)
559 KB
167 Loại văn bản: Nghị định - Số: 211/2013/NĐ-CP
Nghị định : Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đấu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham những trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Nơi ban hành: Chính phủ
211/2013/NĐ-CP (19/12/2013)
185 KB
168 Loại văn bản: Thông tư - Số: 187/2013/TT-BTC
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện số 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013,2014
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
187/2013/TT-BTC (05/12/2013)
637 KB
169 Loại văn bản: Nghị định - Số: 204/2013/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc Hội về một số giải pháp ngân sách nhà nước năm 2013, 2014
Nơi ban hành: Chính phủ
204/2013/NĐ-CP (05/12/2013)
285 KB
170 Loại văn bản: Hướng dẫn - Số: 4422/HD-BNN-TCCB
Nghi thức tổ chức trao tặng, đón nhận khen thưởng và danh hiệu thi đua
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4422/HD-BNN-TCCB (12/12/2013)
312 KB