logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
111 Loại văn bản: Thông tư - Số: 08/2016/TT-BCA
Thông tư : Quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Công An
08/2016/TT-BCA (16/02/2016)
613 KB
112 Loại văn bản: Thông tư - Số: 53/2016/TT-BTC
Thông tư : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
53/2016/TT-BTC (21/03/2016)
239 KB
113 Loại văn bản: Công văn - Số: 67/BHXH-CSXH
Công văn : Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
67/BHXH-CSXH (07/01/2016)
231 KB
114 Loại văn bản: Nghị định - Số: 03/2016/NĐ-CP
Nghị định : Quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Nơi ban hành: Chính phủ
03/2016/NĐ-CP (05/01/2016)
1.9 MB
115 Loại văn bản: Thông tư - Số: 219/2015/TT-BTC
Thông tư : hướng dẫn một số nội dung Nghị Định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước và doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
219/2015/TT-BTC (31/12/2015)
611 KB
116 Loại văn bản: Thông tư - Số: 44/2015-TT-BLĐTBXH
Thông tư : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
44/2015-TT-BLĐTBXH (22/10/2015)
1.4 MB
117 Loại văn bản: Nghị định - Số: 122/2015/NĐ-CP
Nghị định : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng theo HĐLĐ
Nơi ban hành: Chính phủ
122/2015/NĐ-CP (14/12/2015)
346 KB
118 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1711/QĐ-TTg
hỗ trợ kinh phí năm 2014 cho VRG để thực hiện QĐ 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại KV miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1711/QĐ-TTg (06/10/2015)
49 KB
119 Loại văn bản: Nghị định - Số: 84/2015/NĐ-CP
Giám sát va đánh giá đầu tư
Nơi ban hành: Chính phủ
84/2015/NĐ-CP (30/09/2015)
2.3 MB
120 Loại văn bản: Nghị định - Số: 81/2015/NĐ-CP
Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
81/2015/NĐ-CP (18/09/2015)
1.3 MB