logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
111 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 26/CT-TTg
Chỉ thị : Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/ NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
26/CT-TTg (13/06/2017)
701 KB
112 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 24/CT-TTg
Chỉ thị : Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng cường các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăgn trưởng kinh tế năm 2017
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
24/CT-TTg (02/06/2017)
354 KB
113 Loại văn bản: Quyết định - Số: 707/QĐ-TTg
Quyết định : Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020"
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
707/QĐ-TTg (25/05/2017)
601 KB
114 Loại văn bản: Quyết định - Số: 69/QD-TT-CCN
Quyết định : V/v công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
69/QD-TT-CCN (07/04/2017)
122 KB
115 Loại văn bản: Công văn - Số: 3434/BNN-VP
Công văn : Tổ chức lẽ hội, lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
3434/BNN-VP (25/04/2017)
70 KB
116 Loại văn bản: Công văn - Số: 2757 /BNN-QLDN
Công văn : V/v doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2757 /BNN-QLDN (03/04/2017)
155 KB
117 Loại văn bản: Công văn - Số: 2757/BNN-QLDN
Công văn : V/v doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch, niêm yết
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
2757/BNN-QLDN (03/04/2017)
155 KB
118 Loại văn bản: Chương trình hành động - Số: 256/CTr-BCSĐ
Chương trình hành động : Triển khai Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
256/CTr-BCSĐ (22/03/2017)
600 KB
119 Loại văn bản: Công văn - Số: 1444/BNN-QLDN
Công văn : Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1444/BNN-QLDN (16/02/2017)
425 KB
120 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 04/CT-TTg
Chỉ thị : Về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đối mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
04/CT-TTg (02/02/2017)
280 KB