logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
1 Loại văn bản: Quyết định - Số: 319/QĐ-TTg
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
319/QĐ-TTg (22/03/2018)
362 KB
2 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 07CT-TTg
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
07CT-TTg (12/03/2018)
316 KB
3 Loại văn bản: Quyết định - Số: 774/QĐ-BNN-TTr
Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
774/QĐ-BNN-TTr (12/03/2018)
247 KB
4 Loại văn bản: Quyết định - Số: 741/QĐ-BNN-TTr
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
741/QĐ-BNN-TTr (12/03/2018)
466 KB
5 Loại văn bản: Quyết định - Số: 217/QĐ-TTg
Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
217/QĐ-TTg (05/03/2018)
1.1 MB
6 Loại văn bản: Công điện - Số: 240/CĐ-TTg
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
240/CĐ-TTg (02/03/2018)
285 KB
7 Loại văn bản: Công văn - Số: 1179/BNN-TTr
Nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1179/BNN-TTr (13/02/2018)
56 KB
8 Loại văn bản: Công văn - Số: 441/CV-BCSĐ
Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28/12/2017
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
441/CV-BCSĐ (19/01/2018)
811 KB
9 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 439/CT-BCSĐ
Tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong tình hình mới.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
439/CT-BCSĐ (18/01/2018)
167 KB
10 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 380/CT-BNN-KH
Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
380/CT-BNN-KH (15/01/2018)
306 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »