logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
61

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu GVR

- (03/03/2020)

745 KB
62

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn

- (02/03/2020)

352 KB
63

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

403 KB
64

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

375 KB
65

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (28/02/2020)

376 KB
66

Hủy đăng ký giao dịch Upcom đối với cổ phiếu GVR

- (21/02/2020)

475 KB
67

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

- (21/02/2020)

408 KB
68

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (21/02/2020)

342 KB
69

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Phụng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 18/02/2020

- (19/02/2020)

578 KB
70

Quyết định v/v bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kể từ ngày 18/02/2020

- (19/02/2020)

602 KB
71

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tập đoàn CNCSVN

- (17/02/2020)

398 KB
72

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- (13/02/2020)

790 KB
73

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019 so với quý 4 năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (22/01/2020)

1003 KB
74

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (22/01/2020)

2.8 MB
75

Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (22/01/2020)

1.7 MB
76

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

- (21/01/2020)

7.1 MB
77

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2020 của GVR

- (15/01/2020)

492 KB
78

Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính

- (15/01/2020)

492 KB
79

Bản cáo bạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - CTCP niêm yết cổ phiếu trên sàn sàn chứng khoán HOSE.

 

(xem chi tiết tại đây)

 

- (07/01/2020)

80

Thông báo niêm yết cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (07/01/2020)

357 KB
81

Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu GVR tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- (03/01/2020)

1.2 MB
82

4025/CSVN-CBTT Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn

- (30/12/2019)

877 KB
83

4024/CSVN-CBTT Nghị quyết HĐQT Tập đoàn v/v tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- (30/12/2019)

1.1 MB
84

4023/CSVN-CBTT - Nghị quyết HĐQT Tập đoàn v/v gia hạn thời gian chuyển sàn HoSE

- (30/12/2019)

843 KB
85

Thông báo đấu giá tài sản (ô tô)

- (14/11/2019)

1.3 MB
86

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2019 so với Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý 3 năm 2018

- (29/10/2019)

1.4 MB
87

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2019)

2.7 MB
88

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 so với Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2018

- (29/10/2019)

1.4 MB
89

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2019)

1.7 MB
90

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/08/2019)

3 MB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »