logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
1

Quyết định về việc rà soát, kiện toàn Tổ Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

836 KB
2

Quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn Người phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

367 KB
3

Quyết định về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (11/01/2021)

364 KB
4

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng

- (08/01/2021)

5

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

- (08/01/2021)

6

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

- (08/01/2021)

7

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (08/01/2021)

8

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- (04/01/2021)

617 KB
9

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

- (04/01/2021)

554 KB
10

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SIP của tổ chức có liên quan người nội bộ

- (16/12/2020)

1.3 MB
11

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư

- (07/12/2020)

468 KB
12

Quyết định điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán của Công ty mẹ - Tập đoàn tại Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

- (04/12/2020)

476 KB
13

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan người nội bộ SIP

- (04/12/2020)

934 KB
14

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP)

- (04/12/2020)

1.3 MB
15

Thông báo giao dịch cổ phiếu VRG của tổ chức có liên quan đến người nội bộ

- (02/12/2020)

739 KB
16

Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Tập đoàn tại Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư

- (25/11/2020)

308 KB
17

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn Tập đoàn tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP)

- (25/11/2020)

1.3 MB
18

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (100% vốn Tập đoàn) báo cáo hoàn tất việc sáp nhập của 2 công ty con

- (18/11/2020)

467 KB
19

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

- (16/11/2020)

492 KB
20

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm khi thoái vốn tại Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/11/2020)

665 KB
21

Tài liệu đấu giá (lần 2) cổ phần CIC thuộc sở hữu của VRG (theo link bên dưới) 

https://drive.google.com/drive/folders/1sicBmZ3B0b40dOTWBRSd3y9imEQQUqoQ?usp=sharing

- (04/11/2020)

22

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2020 so với kết quả sản xuất kinh doanh cùng kỳ năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn

- (29/10/2020)

786 KB
23

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2020)

2.1 MB
24

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/10/2020)

1.5 MB
25

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ (kèm báo cáo giải trình)

- (26/10/2020)

149 KB
26

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

- (15/10/2020)

354 KB
27

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

- (14/10/2020)

1 MB
28

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

- (22/09/2020)

381 KB
29

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

- (17/09/2020)

353 KB
30

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (14/09/2020)

667 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »