logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
1

Đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023

- (13/11/2023)

5.6 MB
2

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng

- (10/11/2023)

357 KB
3

Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán

- (01/11/2023)

583 KB
4

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức

- (30/10/2023)

2.7 MB
5

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần v/v trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

- (30/10/2023)

3.3 MB
6

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 của Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn

- (30/10/2023)

1.6 MB
7

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (30/10/2023)

3.7 MB
8

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2022 của Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ - Tập đoàn

- (27/10/2023)

1.5 MB
9

Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (27/10/2023)

2.4 MB
10

V/v thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (20/09/2023)

1.7 MB
11

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/09/2023)

1.6 MB
12

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (08/09/2023)

6 MB
13

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 của Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn

- (29/08/2023)

1.5 MB
14

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (29/08/2023)

3.4 MB
15

V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

- (28/08/2023)

1.5 MB
16

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ - Tập đoàn

- (25/08/2023)

1.5 MB
17

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (25/08/2023)

1.8 MB
18

V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người nội bộ

- (22/08/2023)

1.7 MB
19

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (16/6/2023)

- (10/08/2023)

5.4 MB
20

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

- (01/08/2023)

1.9 MB
21

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (28/07/2023)

1.8 MB
22

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2022 của Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn

- (26/07/2023)

1.7 MB
23

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (26/07/2023)

2.5 MB
24

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (26/07/2023)

1.6 MB
25

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- (21/07/2023)

1.7 MB
26

Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

- (19/07/2023)

5.1 MB
27

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2022

- (03/07/2023)

3.4 MB
28

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (16/06/2023)

4.9 MB
29

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (16/06/2023)

13.2 MB
30

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- (16/06/2023)

4.9 MB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »