logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
421 Loại văn bản: Nghị định - Số: 206/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
206/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
5 KB
422 Loại văn bản: Thông tư - Số: 07/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
07/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
31 KB
423 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các Công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
03/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
4 KB
424 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 01/2005/TTLT.BNV.BTC
Thông tư Liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
01/2005/TTLT.BNV.BTC (05/01/2005)
64 KB
425 Loại văn bản: Thông tư - Số: 21/2003/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
21/2003/TT-BLĐTBXH (23/09/2003)
13 KB
426 Loại văn bản: Thông tư - Số: 19/2004/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
19/2004/TT-BLĐTBXH (22/11/2004)
48 KB
427 Loại văn bản: Nghị định - Số: 199/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
Nơi ban hành: Chính phủ
199/2004/NĐ-CP (03/12/2004)
29 KB
428 Loại văn bản: Nghị định - Số: 204/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nơi ban hành: Chính phủ
204/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
73 KB
429 Loại văn bản: Nghị định - Số: 207/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
207/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
5 KB
430 Loại văn bản: Nghị định - Số: 205/2004/NĐ-CP
Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bậc lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
205/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
99 KB