logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
381 Loại văn bản: Nghị định - Số: 199/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
Nơi ban hành: Chính phủ
199/2004/NĐ-CP (03/12/2004)
29 KB
382 Loại văn bản: Nghị định - Số: 204/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nơi ban hành: Chính phủ
204/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
73 KB
383 Loại văn bản: Nghị định - Số: 207/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
207/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
5 KB
384 Loại văn bản: Nghị định - Số: 205/2004/NĐ-CP
Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bậc lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
205/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
99 KB