logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phát triển bền vững
STT Chủ đề Tải về
1 Sổ tay hướng dẫn kết nối cộng đồng trong quản lý rừng cao su bền vững - (26/01/2021)
2.8 MB
2 Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường - (15/09/2020)
80 KB
3 V/v giao kế hoạch thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ QLRBV theo hệ thống chứng chỉ rừng (VFCS) và chuỗi hành trình sản phẩm năm 2020 - (16/06/2020)
123 KB
4 Quyết định: V/v ban hành kế hoạch hoạt động phát triển bền vững năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN – CTCP (Ngày 04 tháng 5 năm 2020) - (16/06/2020)
310 KB
5 Sản phẩm cao su đầu tiên đạt Chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS - (11/06/2020)
385 KB
6 Quyết định v/v thành lập ban Chỉ đạo phát triển bền vững Ngành Cao su và Tập đoàn (18-02-2020) - (20/02/2020)
239 KB
7 VRG triển khai các hoạt động hướng đến tái kết nối với FSC (08-01-2020) - (20/02/2020)
502 KB
8 10 thành viên VRG đạt danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019 - (04/12/2019)
225 KB
9 Kết quả thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 - (10/09/2019)
3.8 MB
10 Ban chỉ đạo Phát triển bền vững - (22/08/2019)
231 KB
11 VRG tuyên bố cam kết thực hiện lộ trình FSC - (15/08/2019)
985 KB
12 Hướng dẫn tự nguyện giảm thiểu rủi ro về mội trường - xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng sông Mê Kông (Oxfam, PanNature, VCCI) (29/5/2019) - (03/06/2019)
86.6 MB
13 Triển khai áp dụng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cao su bền vững (ĐIỀU CHỈNH) - (20/05/2019)
12 MB
14 QĐ ; V/v ban hành chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN - (20/05/2019)
368 KB
15 Nghị quyết HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về doanh nghiệp phát triển bền vững (18/10/2018) - (28/02/2019)
110 KB
16 Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển bền vững (19/11/2018) - (28/02/2019)
228 KB
17 Comments on the leeter of the Welber & Schaer GmH & Co KG (31/08/2018) - (28/02/2019)
223 KB
18 Sổ tay Hướng dẫn quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế - WWF, VRA, VRG ( 24/07/2018) - (28/02/2019)
96.4 MB
19 Cam kết phát triển bền vững của VRG (12/12/2017) - (28/02/2019)
18.4 MB
20 Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chứng chỉ rừng FSC (28/09/2017) - (28/09/2017)
149 KB