logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam 04/08/2023

 

Sáng nay (4/8), UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Sìn Hồ, Văn phòng UBND tỉnh...

 

Về phía Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam có ông Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần cao su Lai Châu, Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II; Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng - Lai Châu; đại diện lãnh đạo một số Ban của Tập đoàn.

 

Ông Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn thông tin tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của 3 Công ty cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu; nội dung tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu và một số nội dung khác.

 

Thành viên Đoàn công tác thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của 3 Công ty cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

Theo đó, hiện nay, Tập đoàn có 3 đơn vị thành viên đang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lai Châu bao gồm: Công ty Cổ phần cao su Lai Châu, Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II và Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng - Lai Châu. Công ty đã sử dụng 2.222 lao động, trong đó 2.074 lao động là đồng bào địa phương. 7 tháng đầu năm 2023, với tổng diện tích của 3 Công ty 12.685,707 ha; sản lượng 3.043,647 tấn; doanh thu đạt 111.592 triệu đồng.

 

Thành viên Đoàn công tác thông tin nội dung tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu.

 

Về tình hình đầu tư Nhà máy chế biến, đến hiện tại các hạng mục đã được đầu tư hoàn chỉnh (phần thiết bị kiểm phẩm đang tổ chức đấu thầu theo quy định). Công ty đã tổ chức nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy và tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tại Nhà máy. Công ty đang chỉnh trang lại khuôn viên Nhà máy để chuẩn bị cho công tác khánh thành. Dự kiến Lễ khánh thành tổ chức ngày 19/8, tại Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

 

Thành viên Đoàn công tác thảo luận tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã đề nghị UBND tỉnh Lai Châu xem xét chỉ đạo các cơ quan chuyên môn các nội dung liên quan đến một số khó khăn, vướng mắc về đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp Giấy phép môi trường; tạo điều kiện và cử nhân sự phối hợp tham gia công tác chỉ đạo và thực hiện Lễ khánh thành Nhà máy chế biến của Công ty Lai Châu; khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp trong xây dựng Nhà máy chế biến; hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự cho buổi Lễ khánh thành…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

 

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, giải đáp một số đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về tiến độ, kết quả việc giải quyết các vướng mắc về đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân góp đất trồng cao su; công tác tham mưu cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu; trao đổi, thống nhất về nội dung đề nghị khen thưởng; công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho buổi Lễ khánh thành Nhà máy chế biến mủ cao su…

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kết luận buổi làm việc.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đã tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, đề xuất của thành viên Đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại buổi làm việc. Đồng chí cũng làm rõ các nội dung, đặc biệt là những cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành chức năng và các địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn về đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đầu tư. Đồng thời đề nghị các sở, ngành chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để tiếp tục tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại.

 

Về công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Nhà máy chế biến mủ cao su, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đồng ý với quan điểm tổ chức buổi Lễ đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng, mang nhiều ý nghĩa, thực hiện tốt công tác quảng bá, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời thống nhất những định hướng cơ bản cho các hoạt động, sự kiện tại Lễ khánh thành.

 

https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/ubnd-tinh-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ