logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tập trung vào các giải pháp nhằm đảm bảo vườn cây Cao su Hà Giang phát triển tốt 24/05/2023

 

Ngày 23/5, đoàn công tác của VRG do ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty CP Cao su Hà Giang nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống cán bộ, nhân viên công ty.

 

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Trần Công Kha làm việc với Công ty CP Cao su Hà Giang.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty CP cao su Hà Giang đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quí I năm 2023. Hiện nay, Công ty CP Cao su Hà Giang có tổng số 199 cán bộ công nhân viên, trong đó số lao động gián tiếp là 33 người, 166 công nhân trực tiếp sản xuất. Công ty hiện đang chăm sóc gần 600 ha cao su, khai thác trên 900 ha cao su kinh doanh với sản lượng 700 tấn mủ quy khô; vườn cây được đầu tư đúng quy định, diện tích cao su phát triển sinh trưởng tốt. Về công tác tiêu thụ sản phẩm trong năm 2022 công ty đã tiêu thụ được 762,75 tấn mủ cao su nguyên liệu, doanh thu đạt gần 23 tỷ đồng; giá bán bình quân được trên 30 triệu đồng/tấn. Trong quí I năm 2023, doanh thu cao su đạt trên 2,3 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính trên 300 triệu đồng.

 

Chủ tịch HĐQT VRG kiểm tra tình hình sản xuất tại Đội sản xuất Cao su xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang. 

 

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty CP Cao su Hà Giang báo cáo tình hình thực hiện SXKD và ý kiến thảo luận đóng góp của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha đã chia sẻ những khó khăn của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cao su Hà Giang, đồng thời biểu dương những nỗ lực vượt khó của công ty. Chủ tịch Tập đoàn nhấn mạnh, hiện nay Tập đoàn còn một số công ty nhỏ còn gặp nhiều khó khăn, vì thế Tập đoàn luôn trăn trở trước những khó khăn của các công ty. Sự đầu tư của Tập đoàn ra các tỉnh miền núi phía Bắc mang nhiệm vụ chính trị nhằm góp phần thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào các dân tộc, nhưng vẫn phải nỗ lực để bảo tòan nguồn vốn Nhà nước. Vì thế, Chủ tịch Tập đoàn mong muốn Công ty CP Cao su Hà Giang cần tập trung, tìm các giải pháp nhằm đảm bảo vườn cây phát triển tốt, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; các đội sản xuất cần phải quản lí sản lượng theo từng tuần, từng nhát cạo mủ; cần quyết liệt thực hiện mô hình quản lí của công ty tinh gọn, hiệu quả.

 

Trong chuyến công tác, ông Trần Công Kha đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất tại Đội sản xuất Cao su xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, thăm hỏi đời sống cán bộ, công nhân nơi đây.

 

http://tapchicaosu.vn/2023/05/24/tap-trung-vao-cac-giai-phap-nham-dam-bao-vuon-cay-cao-su-ha-giang-phat-trien-tot/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ