logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 31/10/2022

 

Sáng nay (31/10), đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do ông Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Cùng tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Cục thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ và Nậm Nhùn…

 

Ông Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

 

Cảm ơn UBND tỉnh Lai Châu đã đón tiếp và dành thời gian làm việc với Đoàn công tác, tại buổi làm việc, ông Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có 3 đơn vị thành viên đang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II và Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Lai Châu. Cơ bản trong quá trình hoạt động, các Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, các nội dung ký kết với người dân trên địa bàn được đảm bảo. Sản lượng 9 tháng đầu năm của 3 đơn vị đạt trên 5.000 tấn, doanh thu đạt 134.335 triệu đồng. Các Công ty cơ bản đã đảm bảo tiền lương, chính sách cho người lao động.

 

Thành viên Đoàn công tác phát biểu ý kiến.

 

Đại diện 3 Công ty thuộc Tập đoàn và thành viên Đoàn công tác cũng báo cáo tình hình hoạt động cũng như khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với tỉnh Lai Châu về lĩnh vực đất đai, chính sách ưu đãi về đầu tư, hỗ trợ việc ký kết hợp đồng góp đất với người dân; sớm thành lập Tổ giúp việc để phối hợp, hỗ trợ...

 

Đại diện lãnh đạo huyện Sìn Hồ phát biểu tại buổi làm việc.

 

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, các địa phương đã tham gia ý kiến, trong đó làm rõ hơn một số nội dung kiến nghị của thành viên Đoàn công tác cũng như thể hiện quyết tâm trong công tác phối hợp thực hiện phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu cũng như định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh thời gian tiếp theo đó là tập trung vào những thế mạnh của địa phương, trong đó chú trọng nghiên cứu bảo tồn và phát triển các loài cây, con bản địa có giá trị kinh tế cao.

 

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

 

Chúc mừng kết quả mà Tập đoàn đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022 và mong muốn hướng đi mới trong thời gian tới sẽ mang lại những thành tựu tốt đẹp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, phát triển cây cao su là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Lai Châu trước đây và hiện tại, tỉnh sẽ kiên trì cùng với Tập đoàn để tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở phối hợp nghiên cứu để giải quyết một cách phù hợp những nội dung Đoàn công tác kiến nghị.

 

Đồng chí yêu cầu thành lập Tổ giúp việc do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng cùng các thành viên là đại diện sở, ngành có liên quan để rà soát, kết nối, tìm cách gỡ những vấn đề vướng mắc Đoàn công tác đã nêu ra; đề nghị các Công ty của Tập đoàn phối hợp tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương rà soát những nội dung về vấn đề đất đai cần giải quyết; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì về nội dung liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư để kịp thời tham mưu, tháo gỡ…

 

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trao tặng bức tranh lưu niệm cho đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

 

https://laichau.gov.vn/danh-muc/hoat-dong-trong-tinh/tin-ubnd/pho-chu-tich-ubnd-tinh-ha-trong-hai-lam-viec-voi-tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ