logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Những quyết sách quan trọng của Quốc hội năm 2019 26/12/2019

 

Năm 2019, Quốc hội thông qua 18 luật và 27 nghị quyết, quyết sách nhiều vấn đề quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước.

 

 

https://infographics.vn/nhung-quyet-sach-quan-trong-cua-quoc-hoi-nam-2019/14816.vna

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ