logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Khai thác 4.000 tấn mủ cao su ở 3 huyện biên giới Lai Châu 16/04/2024

 

Cây cao su - cây chủ lực phát triển kinh tế ở 3 huyện biên giới Lai Châu, bước đầu mang lại hiệu quả, thu nhập cho người dân.

 

Cán bộ, người lao động học kỹ thuật cạo mủ cao su. Ảnh: H.D.

Cán bộ, người lao động học kỹ thuật cạo mủ cao su. Ảnh: H.D.

 

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Lai Châu 2 cho biết, công ty đang quản lý trên 4.720 ha cao su trải dài trên địa bàn của 3 huyện biên giới của tỉnh Lai Châu gồm: Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Mường Tè. Cây cao su đã từng bước đưa lại thu nhập cho người dân, có thể xem cây cao su là cây chủ lực trong phát triển kinh tế tại địa phương. 

 

"Bước đầu, cây cao su mang lại hiệu quả cho người dân góp đất, góp phần ổn định sản xuất, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn công ty đứng chân. Năm 2024, công ty được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao chăm sóc trên 396 ha vườn cây kiến thiết cơ bản và khai thác diện tích gần 4.324 ha, với sản lượng được giao 4.000 tấn mủ. Công ty hiện có trên 1.000 lao động, trong đó 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, với mức lương bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng”, ông Nguyễn Hữu Phước chia sẻ.

 

Ông Nguyễn Hữu Phước đề nghị, các cán bộ, công nhân viên, lao động trong toàn công ty nắm bắt quy trình khai thác, phương án tổ chức sản xuất, quản lý sản phẩm để phấn đấu vượt kế hoạch sản lượng giao từ 5% trở lên. 100% các nông trường, đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua; cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, của địa phương…

 

Tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo vệ tốt tài sản của doanh nghiệp.

 

https://nongnghiep.vn/khai-thac-4000-tan-mu-cao-su-o-3-huyen-bien-gioi-lai-chau-d381336.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ