logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu 27/07/2023

 

Ngày 26/7, Công ty Cổ phần cao su Lai Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH và thực tập phương án chữa cháy tại Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ.

 

Cán bộ, công nhân viên, lao động Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu tiếp thu các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cán bộ, công nhân viên, lao động Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu tiếp thu các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

 

Tham gia huấn luyện gồm lực lượng PCCC tại chỗ là cán bộ, công nhân viên, lao động đang làm việc tại Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu. Cán bộ, công nhân viên, lao động của nhà máy được tiếp thu nội dung: Một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC&CNCH như: Luật PCCC, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; một số kiến thức cơ bản về công tác PCCC như: Phương pháp PCCC cơ bản, PCCC trong sử dụng điện, PCCC trong sử dụng khí đốt hóa lỏng, gas, xăng, dầu; tiếp thu các kỹ năng PCCC và thoát nạn; sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cách sử dụng (hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường, các bình chữa cháy xách tay). Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên, lao động còn được phổ biến kiến thức kỹ năng cơ bản về cứu nạn, cứu hộ.

 

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu sử dụng bình chữa cháy để xử lý bình ga khi bị sự cố hoặc rò rỉ.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu sử dụng bình chữa cháy để xử lý bình ga khi bị sự cố hoặc rò rỉ.

 

Về phần thực tập phương án chữa cháy, cán bộ, công nhân viên, lao động Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu được hướng dẫn cách dùng bình chữa cháy dập khay xăng; cách xử lý khi rò rỉ khí gas, cách sử dụng lăng vòi chữa cháy. Đồng thời, thực tập phương án chữa cháy tại kho chứa sản phẩm mủ của Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu với sự phối hợp giữa Công ty Cổ phần cao su Lai Châu và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh.

 

Các lực lượng tham gia thực tập chữa cháy tại kho chứa sản phẩm mủ của Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu.

Các lực lượng tham gia thực tập chữa cháy tại kho chứa sản phẩm mủ của Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu.

 

Qua huấn luyện lực lượng PCCC tại chỗ của Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác PCCC; biết cách bảo quản, kiểm tra và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ; duy trì đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh kiểm tra bình chữa cháy tại Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh kiểm tra bình chữa cháy tại Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu.

 

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu như: hồ sơ, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, các phương tiện chữa cháy ban đầu (bình chữa cháy xách tay), hệ thống chống sét, hệ thống thoát nạn.

 

https://baolaichau.vn/x%C3%A3-h%E1%BB%99i/hu%E1%BA%A5n-luy%E1%BB%87n-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5-ph%C3%B2ng-ch%C3%A1y-ch%E1%BB%AFa-ch%C3%A1y-t%E1%BA%A1i-nh%C3%A0-m%C3%A1y-ch%E1%BA%BF-bi%E1%BA%BFn-m%E1%BB%A7-cao-su-lai-ch%C3%A2u

 

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ