logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

DPR chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 20% vào 27/09

Giá cổ phiếu DPR đã tăng hơn 38% trong 1 năm qua, giá đạt mức 44.300 đồng/CP vào cuối ngày 13/09.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) có thông báo về việc chi cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR).

Theo đó, Công ty sẽ chi cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Hiện DPR có hơn 40 triệu CP đang lưu hành, như vậy, số tiền Công ty dự chia cho đợt này là khoảng 80 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 27/09/2017 và ngày thanh toán vào 10/10/2017.

Trong năm 2016, DPR ghi nhận doanh thu 854 tỷ và lợi nhuận sau thuế hơn 161 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối 2016 là 578,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng 2017, Công ty đạt 400 tỷ đồng doanh thu và 144 tỷ đồng lãi ròng, đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016 và sắp đạt chỉ tiêu lãi trước thuế năm 2017 là hơn 191 tỷ đồng.

 

http://ndh.vn/dpr-chot-danh-sach-co-dong-chia-co-tuc-20-vao-27-09-20170914090437302p4c147.news

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ