logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II: Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 18/02/2023

 

Hội nghị được Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II tổ chức vào sáng nay (17/2). Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và đồng chí Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị.

 

Dự Hội nghị còn có đồng chí Võ Việt Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số huyện của tỉnh Lai Châu; lãnh đạo các đơn vị cao su miền núi phía Bắc; lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, đoàn viên, thanh niên, các phòng chuyên môn, Giám đốc các nông trường, Đội trưởng các đơn vị sản xuất và 100 cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II…

 

Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II đang quản lý trên 4.720 ha cao su, khai thác trên 3.295 ha. Tính đến ngày 31/12/2022, sản lượng khai thác đạt 3.216,68 tấn/3.150 tấn, đạt 101,2% kế hoạch năm 2022, về trước thời gian 12 ngày.

 

Tính đến ngày 31/12/2022, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II có trên 1.000 lao động. Ngoài việc quan tâm đến công tác sản xuất kinh doanh, tập thể ban lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty đã thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động. Năm 2022, thu nhập bình quân người lao động của Công ty là 5,1 triệu đồng/người/tháng. Tất cả các chế độ tiền lương, thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động được Công ty chi trả đầy đủ, đúng thời gian quy định.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Hàng năm, Công ty đều hưởng ứng các phong trào thi đua của toàn ngành nói chung và khối thi đua nói riêng, đồng thời phát động nhiều đợt thi đua với nhiều nội dung khác nhau; tổng kết đánh giá và duy trì các phong trào thi đua, thực hiện khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Công ty...

 

Năm 2023, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II tiếp tục quản lý trên 4.720 ha cao su; dự kiến năng suất bình quân 0,99 tấn/ha, sản lượng khai thác là 3.750 tấn, đảm bảo mức thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng - 5,5 triệu đồng/người/tháng; giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; thực hiện đầy đủ công tác an toàn vệ sinh lao động…

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu tham luận về: Công tác triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; các giải pháp thu hút, chăm lo đời sống người lao động và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn và các giải pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, bảo toàn vốn đầu tư…

 

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đồng chí Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận kết quả Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II đã đạt được trong sản xuất, kinh doanh và chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo đề nghị, thời gian tới Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II tiếp tục quan tâm, chăm sóc, bảo vệ tốt toàn bộ diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là việc chăm sóc đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch được cấp trên giao. Quan tâm đảm bảo việc làm, chế độ tiền lương, phúc lợi xã hội cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; đào tạo, tuyển dụng, sử dụng lao động địa phương. Rà soát, sắp xếp lại diện tích sử dụng đất, bàn giao lại cho chính quyền địa phương diện tích đất không có nhu cầu sử dụng…

 

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đồng chí Huỳnh Kim Nhựt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao Cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II.

 

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II được nhận Cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; nhận Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công nhận Tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn Công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Công đoàn Cao su Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn năm 2022. 6 tập thể, 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Giấy khen của Công an tỉnh Lai Châu, Liên đoàn Lao động tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2022.

 

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu cho Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II.

 

Tại Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và phát động phong trào thi đua.

 

https://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/cong-ty-co-phan-cao-su-lai-chau-ii-hoi-nghi-dai-bieu-nguoi-lao-dong-nam-2023.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ