logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Đồng Phú phải tạo động lực mới để phát triển mạnh mẽ và bền vững 22/05/2024

 

Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại buổi làm việc với Công ty CP Cao su Đồng Phú về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư 5 tháng đầu năm 2024 và tình hình quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và 2030 – 2050 đã được phê duyệt trên đất trồng cây cao su do Cao su Đồng Phú đang quản lý, vào ngày 22/5.

 

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Phấn đấu vượt ít nhất 3,5% kế hoạch sản lượng

 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Cường – TGĐ Cao su Đồng Phú, cho biết, công ty gặp khó khăn trong công tác điều hành và kiểm soát giá thành sản xuất do tiền thuê đất tăng cao làm chi phí cố định trong giá thành tăng trong khi lợi nhuận Tập đoàn giao không thay đổi. Tình hình thời tiết khắc nghiệt, mặc dù có kế hoạch triển khai cho các nông trường mở cạo từ ngày 15/4. Tuy nhiên, do chưa có mưa nên tới ngày 2/5, công ty mới đồng loạt ra quân khai thác mủ dẫn đến sản lượng mủ khai thác chưa đáp ứng được mong đợi. 

 

Ông Hồ Cường – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Đồng Phú báo cáo tại buổi làm việc

 

Công ty đang quản lý 9.171,67 ha cao su; trong đó, vườn cây khai thác 6.194,35 ha. 5 tháng đầu năm, sản lượng cao su khai thác hơn 1.261 tấn (đạt 10,89% KH năm); thu mua gần 107 tấn (đạt 3,55% KH năm). Sản lượng tiêu thụ cao su khai thác 1.917 tấn (đạt 17% KH năm), sản lượng tiêu thụ cao su thu mua 223 tấn (đạt 7% KH năm); giá bán bình quân 41,17 triệu đồng/tấn. Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ 5.104 m3 (đạt 35% KH năm). Tổng doanh thu 225,24 tỷ (đạt 27% KH năm); lợi nhuận trước thuế 74,83 tỷ (đạt 27% KH năm).

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tổng số lao động hiện nay của công ty là 2.733 người (kế hoạch 2.938 người); trong đó, lao động trực tiếp 2.459 người (kế hoạch 2.664 người). Thu nhập bình quân 5 tháng đầu năm của công ty đạt 5,97 triệu đồng/người/tháng.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG trao đổi tại buổi làm việc

 

Đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn tại buổi làm việc, ông Hồ Cường – TGĐ công ty kiến nghị: “Nguyên liệu được giữ lại cho nhà máy chế biến gỗ để sản xuất phôi từ nguồn cây thanh lý tái canh 2024 sẽ hết trong tháng 9. Công ty đề nghị lãnh đạo Tập đoàn sớm có chủ trương thanh lý vườn cây tái canh năm 2025 và cho phép đơn vị giữ lại một phần để làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến gỗ nhằm đảm bảo đủ duy trì ổn định sản xuất. Một số diện tích vườn cây đã có chủ trương thanh lý, quyết định thu hồi của địa phương nhưng vẫn chưa thể cưa cắt, do đơn vị trúng đấu giá chưa nộp tiền hỗ trợ bồi thường cho công ty hoặc chưa tổ chức đấu giá. điều này làm phát sinh thêm chi phí hàng năm như: phòng chống cháy, bảo vệ… Đề nghị lãnh đạo Tập đoàn hỗ trợ có ý kiến với tỉnh để thu hồi dứt điểm các diện tích đất này”.

 

Bà Lưu Thị Tố Như – Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán VRG trao đổi tại buổi làm việc

 

Đề xuất làm chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp

 

Báo cáo về tình hình quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và 2030 – 2050 của tỉnh Bình Phước đã được phê duyệt trên đất trồng cây cao su do Cao su Đồng Phú đang quản lý, ông Hồ Cường – TGĐ công ty, cho biết, các dự án công ty xin làm chủ đầu tư là Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng giai đoạn III ; diện tích quy hoạch 400 ha, trong đó đất cao su 400 ha. Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng giai đoạn III; diện tích quy hoạch 900 ha, trong đó đất cao su 900 ha.

 

Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Trưởng Ban Quản lý kỹ thuật VRG VRG trao đổi tại buổi làm việc

 

Các dự án tỉnh Bình Phước quy hoạch là 3.163,23 ha, gồm: Khu đô thị Suối Cam thành phố Đồng Xoài; diện tích quy hoạch 2.080 ha, trong đó đất cao su 591,11 ha. Khu đô thị thương mại dịch vụ Đồng Phú; diện tích quy hoạch 192 ha, trong đó đất cao su 192 ha. Khu đô thị thương mại dịch vụ; diện tích quy hoạch 512,12 ha, trong đó đất cao su 512,12 ha. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; diện tích quy hoạch 568 ha, trong đó đất cao su 568 ha.

 

Ông Diệp Xuân Trường – Phó Trưởng Ban Công nghiệp VRG trao đổi tại buổi làm việc

 

Tổng diện tích đất quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 1.069,1 ha (trong đó, quy hoạch KCN 550 ha; cảng cạn 100 ha; cụm công nghiệp 419,1 ha), gồm: KCN Phú Giáo 1; Cụm CN An Bình 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cảng cạn tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

 

Ông Trần Như Hùng – Trưởng Ban Thị trường kinh doanh VRG trao đổi tại buổi làm việc

 

Đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn tại buổi làm việc, ông Hồ Cường – TGĐ công ty kiến nghị: “Cao su Đồng Phú xin được lập hồ sơ đề xuất chủ trương và làm chủ đầu tư 3 KCN, 1 cảng cạn, 6 cụm công nghiệp quy hoạch trên đất cao su do công ty đang quan lý, sử dụng. Trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp Nhà nước cùng với việc phát triển kinh tế xã hội địa phương”.

 

Ông Nguyễn Văn Quang – Chánh Văn phòng VRG trao đổi tại buổi làm việc

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ban chuyên môn VRG đã trao đổi về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư 5 tháng đầu năm và định hướng giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

 

Ông Hoàng Đôn Huấn – Trưởng Ban Quản trị và tham mưu tổng hợp trao đổi tại buổi làm việc

 

Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng Ban Pháp chế thanh tra VRG trao đổi tại buổi làm việc

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phạm Hải Dương – Phó VRG, nhận định: “Tiến độ sản lượng khai thác của Cao su Đồng Phú mới bằng 50% so với cùng kỳ năm 2023, do vậy, công ty phải tích cực đẩy mạnh sản xuất để bám sát kế hoạch. Đặc biệt là có nhiều giải pháp linh hoạt ổn định lao động, cạo D3/D4, giao khoán, không để vườn cây trống. Dự báo năm nay mưa gió rất nhiều nên công ty phài làm tốt màng che mưa, mái che chén để đảm bảo sản lượng mủ khai thác. Với năng suất chất lượng vườn cây tốt và bộ giống năng suất cao, công ty bắt đầu xây dựng mô hình cao su từ 2,5 tấn/ha trở lên, phấn đấu 3 tấn/ha. Bên cạnh cao su, công ty chuyển đổi sang nông nhiệp công nghệ cao với diện tích đủ điều kiện nguồn nước. Thời gian tới, Tập đoàn sẽ đồng hành cùng các công ty để mở rộng nông nhiệp công nghệ cao theo hướng quy mô lớn…”.

 

Ông Phạm Hải Dương – Phó VRG phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt khó, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng và đạt được nhiều kết quả trong thời gian qua của Cao su Đồng Phú.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

“Thời gian tới, công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, lấy lợi ích của Nhà nước, Tập đoàn, đơn vị và cổ đông lên trên hết. Phát huy vai trò của cá nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung cao nhất để giải quyết tốt các công việc của đơn vị. Đề ra nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Tập đoàn thống nhất chủ trưởng Cao su Đồng Phú làm chủ đầu tư các dự án khu, cụm công nghiệp và đề nghị lãnh đạo công ty đẩy mạnh thực hiện phát triển KCN. Phải tạo ra động lực mới, khí thế mới đưa công ty tiến lên, phát triển mạnh mẽ và bền vững. Qua đó, đồng hành và đóng góp nhiều hơn cho tỉnh nhà. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn kết với địa phương…” – ông Trần Công Kha, chỉ đạo.

 

http://tapchicaosu.vn/2024/05/22/cao-su-dong-phu-phai-tao-dong-luc-moi-de-phat-trien-manh-me-va-ben-vung/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ