logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Đồng Nai đạt mục tiêu lãi trước thuế 654 tỷ đồng trong năm 2018

 

Năm 2018, Cao Su Đồng Nai đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.280 tỷ đồng, 654 tỷ đồng và tăng nhẹ so với thực hiện 2017.

 

Công ty TNHH MTV Cao su Đồng Nai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

 

(Nguồn: Cao su Đồng Nai)

 

Cụ thể, công ty đặt mục tiêu sản lượng khai thác 26.800 tấn, tăng nhẹ so với thực hiện 2017. Sản lượng thu mua kế hoạch 5.000 tấn, giảm 50%.

 

Sản lương tiêu thụ ước khoảng 34.000 tấn, tăng 7,3% bao gồm cả xuất khẩu trực tiếp 17.000 tấn.

 

Theo đó, doanh thu 2018 dự kiến khoảng 1.820 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện 2017. Trong đó kim ngạch xuất khẩu 28.8 triệu USD.

 

Lợi nhuận trước thuế dự kiến 654 tỷ đồng. Ngân sách phát sinh trong năm ước khoảng 199 tỷ đồng.

 

Về kế hoạch đầu tư, Cao su Việt Nam được phê duyệt 733 tỷ đồng. Trong đó đầu tư góp vốn các dự án 386 tỷ đồng.

 

Năm nay, công ty tiếp tục hoàn tất chương trình đầu tư đổi mới và thâm canh vườn cây, với năng suất 2 tấn/ha/năm. Sau năm 2020, đưa diện tích thanh lý tái canh hàng năm theo lộ trình 4% tổng diện tích vườn cây, ổn định chu kỳ tái cạnh và kiến thiết cơ bản.

 

Về tình hình cao su trong 6 tháng cuối năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá cao su thế giới và trong nước đang giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm và mức dự trữ của các nước tiêu thụ tăng lên.

 

Mùa khai thác mủ cao su năm nay mới bắt đầu nhưng giá đã rớt liên tục khiến nông dân không khỏi lo ngại. Khi giá bán mủ nước đạt từ 300 đồng/độ thì họ mới có được mức lãi để đảm bảo trang trải cuộc sống.

 

https://vietnambiz.vn/cao-su-dong-nai-dat-muc-tieu-lai-truoc-thue-654-ty-dong-trong-nam-2018-77456.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ