logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Hoà Bình (HRC) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 525 triệu đồng trong quý II 29/05/2023

 

Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán HRC) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh quý II/2023.

 

Cao su Hoà Bình (HRC) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 525 triệu đồng trong quý II

 

Về bức tranh kinh doanh quý I/2023, công ty ghi nhận kết quả với sản lượng đạt 182,3 tấn bằng 60% so với kế hoạch quý đề ra (kế hoạch quý I là 300 tấn). Sản lượng chế biến đạt hơn 303 tấn (bằn 56% so với kế hoạch 539 tấn của quý I), sản lượng thu mua là 4,6 tấn, chỉ bằng 2,23 % so với kế hoạch 206 tấn.

 

Trong quý I vừa qua, tổng doanh thu của cao su Hoà Bình là 34,5 tỷ đồng, vượt hơn 16% so với kế hoạch đặt ra 29,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 423 triệu đồng, chỉ bằng 76% của kế hoạch 550 triệu đồng.

 

Dựa trên kết quả kinh doanh của quý I và tình hình thực tế, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh quý II khá thận trọng với mục tiêu sản lượng khai thác là 180 tấn (tương đương kết quả đạt được của quý I), sản lượng chế biến là 280 tấn (giảm nhẹ so với kết quả đạt được của quý I), trong đó sản lượng chế biến của công ty là 180 tấn và cao su thu mua là 100 tấn. Công ty đặt kế hoạch tiêu thụ hơn 302 tấn.

 

Về tổng doanh thu quý II, HRC mục tiêu 21,8 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su là hơn 10,5 tỷ đồng, doanh thu tài chính là hơn 9,7 tỷ đồng và doanh thu khác hơn 0,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 525 triệu đồng.

 

HĐQT Cao su Hoà Bình cũng đã thống nhất một số chỉ tiêu trọng yếu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội cổ đông.

 

Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 2.800 tấn, tổng doanh thu đạt 177,712 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt 5,5 tỷ đồng.

 

Với kết quả đạt được của quý I, Công ty đã hoàn thành được 19,4% kế hoạch năm về doanh thu và chỉ đạt 7,7% kế hoạch về lợi nhuận năm.

 

Công ty cổ phần cao su Hoà Bình đã thực hiện chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2023. Tuy nhiên, Công ty đã có thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội không quá 30/6 với lý do để HĐQT và ban điều hành có thời gian chuẩn bị hồ sơ các vấn đề liên quan xin ý kiến đại hội quyết định.

 

Trên thị trường, hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cao su gặp khó khăn, một số doanh nghiệp đã chủ động đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận thấp hơn.

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu cao su được 469.632 tấn, đạt 653,22 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và giảm 23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 

Trong bốn tháng vừa qua phần lớn xuất khẩu cao su sang các thị trường đều giảm so với với cùng kỳ năm ngoái bởi vì sức mua của thị trường thế giới giảm, đặc biệt là các thị trường lớn như Ấn Độ, Mỹ, châu Âu.

 

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/cao-su-hoa-binh-hrc-dat-muc-tieu-loi-nhuan-truoc-thue-dat-525-trieu-dong-trong-quy-ii-post322475.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ