logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Bà Rịa lãi quý III đạt 12,4 tỷ đồng, tăng trưởng 65%

Giá cổ phiếu BRR đóng cửa phiên 18/10 ở mức 11.000 đồng/cp.

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (UPCoM: BRR) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, doanh thu quý III của BRR đạt gần 120 tỷ, tăng trưởng 61%. Lợi nhuận gộp thu về 27,6 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2016.

Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh; đồng thời thu nhập khác giảm khiến cho mức tăng lãi ròng của Công ty thấp hơn so với lợi nhuận gộp. Cụ thể, lãi ròng chỉ đạt 12,4 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 65%.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BBR ghi nhận doanh thu 266 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng.

Được biết, kế hoạch năm 2017 của BRR là 333,17 tỷ doanh thu và 49,16 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy qua 9 tháng, BRR đã thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lãi ròng năm.

Tổng tài sản của BRR vào cuối quý III/2017 là 1.475 tỷ đồng; trong đó nợ phải trả là 290 tỷ và vốn chủ sở hữu là 1.185 tỷ đồng.

 

http://ndh.vn/cao-su-ba-ria-lai-quy-iii-dat-12-4-ty-dong-tang-truong-65--2017101803047530p4c147.news

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ