logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

HRC đặt kế hoạch 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III/2012 19/07/2012

Theo đó, quý II/2012, HRC đạt doanh thu 168,89 tỷ đồng, tăng 62,2% so với quý II/2011. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 31,61 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 24,17 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HRC đạt tổng doanh thu là 319 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 60 tỷ đồng, giảm 21% so với mức thực hiện nửa đầu năm 2011. 6 tháng, HRC hoàn thành 55,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2012.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của HRC
Đơn vi: Tỷ đồng

http://gafin.nextcom.net.vn/Images/Uploaded/Share/2012/07/18/44a89_HRCquy-II.PNG

Nguồn: HRC


Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2012. Theo đó, kế hoạch daonh thu quý III là 95,6 tỷ đồng, 80,6 tỷ đồng đến từ doanh thu cao su. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 20 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2012 của HRC
Đơn vị: Tỷ đồng

http://gafin.nextcom.net.vn/Images/Uploaded/Share/2012/07/18/f2950_HRCquy-III.PNG

Nguồn: HRC


Về kế hoạch đầu tư, HRC thống nhất điều chỉnh kế hoạch góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần (CTCP)cao su Việt Lào từ 15 tỷ đồng lên 26,25 tỷ đồng. Giữ nguyên số vốn góp vào CTCP cao su Bà Rịa-Kampong Thom là 133,4 tỷ đồng, và năm 2012 sẽ đầu tư 21,4 tỷ đồng (tăng thêm 6,4 tỷ đồng so với kế hoạch trước).

HRC hiện tham gia góp vốn vào 4 công ty là CTCP cao su Việt Lào, CTCP cao su Lai Châu, CTCP cao su Bà Rịa-Kampong Thom, và CTCP cao su Bình Long-Tà Thiết.

Nguồn DVT/HSX

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ