logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng: Thực hiện tốt Chỉ thị 03 Bộ Chính trị 07/04/2016

Đồng chí Lê Thanh Hưng - Bí thư Đảng bộ - Tổng giám đốc công ty trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị

Đồng chí Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng bộ – Tổng giám đốc công ty trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị

Đảng bộ Công ty thường xuyên tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực tham gia lao động sản xuất; phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo Bác” như: phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào thi đua “Trồng mới tái canh”, thi đua “Nước rút”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Chiều ngày 05/4, Đảng bộ công ty đã tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ công ty lần thứ 5 (Nhiệm kỳ 2015 – 2020) và Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Công ty xác định việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó tổng giám đốc công ty trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị

Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó tổng giám đốc công ty trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị

Qua 5 năm thực hiện, Đảng ủy công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Thể hiện rõ nét nhất là hàng năm có hơn 90% công nhân lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, hơn 95% cán bộ, Đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công ty luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Qua phát động phong trào thi đua, trong 5 năm qua, Công đoàn Công ty đã trao thưởng cho 425 tập thể, 23.025 lượt công nhân khai thác đã thực hiện sản lượng quý III với tỉ lệ cao và hoàn thành kế hoạch sản lượng năm trước thời gian quy định với tổng số tiền thưởng là 6,23 tỷ đồng.

Đồng chí Dương Kỳ Lam - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ công ty trao thưởng cho các Đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm

Đồng chí Dương Kỳ Lam – Phó Bí thư thường trực Đảng bộ công ty trao thưởng cho các Đảng viên xuất sắc tiêu biểu 5 năm

Đến nay việc học tập và làm theo Bác được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và đã đi vào nề nếp và chọn Đảng bộ khối cơ quan là đơn vị điểm trong tổ chức thực hiện. Mỗi kỳ sinh hoạt, các Đảng viên trong chi bộ luân phiên kể mẫu chuyện về Bác mà mình tâm đắc nhất, nêu lên ý nghĩa của câu chuyện và liên hệ với nhiệm vụ của bản thân.

Từ đó, đã làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, có sự thảo luận, đóng góp sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mặt khác, qua mỗi câu chuyện kể, mỗi nội dung chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt đã làm cho mỗi cán bộ, Đảng viên thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Việt Quang

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/dang-bo-cao-su-dau-tieng-thuc-hien-tot-chi-thi-03-bo-chinh-tri.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ