logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đoàn Thanh niên Cao su Lộc Ninh khen thưởng hoàn thành sản lượng 14/12/2015

Chị Vũ Thị Thùy Trang - Bí thư ĐTN Cao su Lộc Ninh trao thưởng cho ĐVTN hoàn thành sớm KH sản lượng năm 2015

Chị Vũ Thị Thùy Trang – Bí thư ĐTN Cao su Lộc Ninh trao thưởng cho ĐVTN hoàn thành sớm KH sản lượng năm 2015

Cụ thể, khen thưởng 200.000 đồng/người tại 34 Chi đoàn; 500.000 đồng cho 1 Chi đoàn; 1 triệu đồng cho 1 Đoàn cơ sở hoàn thành KH sản lượng sớm nhất công ty. Trong tháng 12 còn lại, ĐTN công ty tiếp tục theo dõi và khen thưởng kịp thời cho các ĐVTN và Chi đoàn hoàn thành vượt mức KH sản lượng năm 2015.

Tin, ảnh: Quang Phúc

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/trang-tin-thanh-nien/doan-thanh-nien-cao-su-loc-ninh-khen-thuong-hoan-thanh-san-luong.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ