logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp 24/08/2015

Ngày 22/8, Công ty, công đoàn Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị là đơn vị đầu tiên phát động đợt thi đua cao điểm.
 
Theo đó, từ nay cho đến cuối năm 2015, cán bộ, công nhân của công ty sẽ tiếp tục thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết giảm mọi chi phí, bảo đảm an toàn lao động, củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ, đảm bảo hài hòa giữa xuất khẩu và khai thác tối đa thị trường trong nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao.
 
 Đặc biệt, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dây chuyền 2 tại Khu Công nghiệp Quán Ngang có công suất 120 ngàn m3 sản phẩm/năm, gấp  đôi dây chuyền 1, với tổng số vốn đầu tư gần 1400 tỷ đồng.
 
 Đây là dây chuyền có công nghệ hiện đại bậc nhất Châu Âu, sản phẩm ván gỗ có chất lượng cao, khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động trực tiếp và gần 8000 lao động gián tiếp. 

Tác giả bài viết: Bá Thuần-Trần Tiến

http://www.quangtritv.vn/index.php/vi/news/THOI-SU/Phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-mung-Dai-hoi-Dang-cac-cap-1969/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ