logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Chú trọng đào tạo, sử dụng cán bộ 24/06/2015

Nông trường (NT) Cao su Nhà Nai là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, hiện quản lý, khai thác và chăm sóc hơn 2.500 ha cao su. Song song với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhiều năm qua, NT luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động.

Ông Trương Văn Quanh (thứ 4, từ phải qua), Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03

Trước ảnh hưởng giá bán mủ sụt giảm trên thị trường thế giới, lãnh đạo NT đã có nhiều biện pháp để ổn định đời sống công nhân lao động (CNLĐ). Bên cạnh nỗ lực nâng cao năng suất vườn cây, NT còn tính toán và điều tiết đơn giá tiền lương hàng tháng hợp lý cùng với việc trả lương theo đơn giá có mức sản lượng vượt vào cuối năm. Chủ trương hợp lý này đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần và tạo niềm tin vững chắc để CNLĐ tích cực sản xuất, nâng cao thu nhập, gắn bó lâu dài với công ty. Ông Phạm Minh Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NT Cao su Nhà Nai cho biết, để người lao động yên tâm làm việc trong bối cảnh hoạt động không thuận lợi, lãnh đạo NT đã kịp thời khắc phục những khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất. Nhờ vậy đã tạo được niềm tin của người lao động, từ đó cùng với NT thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Còn tại NT Cao su Hội Nghĩa - nơi trước đây là một điểm nóng về nạn trộm cắp mủ cao su. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình phức tạp về trộm cắp mủ trên vườn cây đã được NT khắc phục triệt để. Không những vậy, NT Hội Nghĩa đã trở thành một trong những “lá cờ đầu” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Hiện NT là một trong số ít những đơn vị có năng suất đạt 2 tấn/ha. Ông Võ Nguyễn Thái Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NT Cao su Hội Nghĩa cho rằng, những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua chính là nhờ thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật (sử dụng chế độ cạo D4, bón phân, thuốc và chăm sóc đúng hướng dẫn). Bên cạnh đó, lãnh đạo NT luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận, nhờ vậy tình hình an ninh trật tự trên vườn cây được bảo đảm góp phần giúp đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao.

Đó là hai trong số những đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, CNLĐ, giữ gìn an ninh trật tự trên vườn cây. Điểm chung để hai đơn vị trên có được những kết quả nổi bật đó chính là nhờ sự lãnh đạo cấp ủy, sự nhạy bén, sáng tạo, quyết tâm của Ban Giám đốc NT đã huy động sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể, hội, của người lao động và sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương.

Ông Trương Văn Quanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa cho biết, một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2010- 2015 đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Thời gian qua, Đảng bộ công ty đã kịp thời đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó quan tâm sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ vừa để cán bộ tiếp cận rèn luyện trong công việc để trưởng thành, vừa tạo nguồn bổ sung cán bộ lâu dài.

Trên thực tế, những cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy tốt khả năng, năng lực chuyên môn, thể hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đứng đầu, từ đó cùng với tập thể cấp ủy và ban lãnh đạo đơn vị phát huy trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. “Những giám đốc được công ty điều động, luân chuyển về các nông trường đã biết kế thừa và phát huy tốt khả năng, minh chứng là trong Đại hội Đảng bộ các NT vừa qua, số cán bộ này được sự tín nhiệm rất cao. Việc luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Đảng, sử dụng cán bộ theo sở trường năng lực công tác trong thực tiễn, chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ; yêu cầu mỗi cán bộ phải phấn đấu rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đã đề ra… sẽ tiếp tục được công ty quan tâm thực hiện…”, ông Trương Văn Quanh chia sẻ.

Trong nhiệm kỳ IX (2015-2020), Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất với Hội đồng quản trị công ty đề nghị Tập đoàn Cao su Việt Nam bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty; Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc công ty. Tổng Giám đốc công ty bổ nhiệm 4 giám đốc nông trường và 2 phó giám đốc nông trường, xí nghiệp, 2 trưởng phòng, 7 phó phòng nghiệp vụ công ty; bổ nhiệm lại 18 cán bộ quản lý là giám đốc, phó giám đốc nông trường và trưởng, phó phòng nghiệp vụ công ty.

THU THẢO

http://baobinhduong.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ