logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Phước Hoà (PHR): Hụt tiền đền bù đất, lợi nhuận quý I/2021 giảm 58,2% về 88,4 tỷ đồng 30/04/2021

 

Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà (Mã chứng khoán PHR - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

 

Cao su Phước Hoà (PHR): Hụt tiền đền bù đất, lợi nhuận quý I/2021 giảm 58,2% về 88,4 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 280,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 88,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,8% và giảm 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 26,2% về còn 22%.

 

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 6,4% lên 61,6 tỷ đồng; lãi công ty liên kết tăng 32,1% lên 37 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 98,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm tới 167,6 tỷ đồng về 2,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

 

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận khác giảm do năm ngoái ghi nhận 156,1 tỷ đồng thu tiền bồi thường thực hiện dự án, năm nay không ghi nhận nên dẫn tới giảm lợi nhuận đột biết. Được biết, năm 2020 ghi nhận lợi nhuận đột biến do khoản tiền đền bù đất cho dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng.

 

Bên cạnh lợi nhuận giảm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp cũng âm 127,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2,8 tỷ đồng.

 

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 8,4% so với đầu năm về 5.989,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.901,8 tỷ đồng, chiếm 31,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.743,8 tỷ đồng, chiếm 29,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 574,8 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 481,3 tỷ đồng, chiếm 8% tổng tài sản.

 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, cổ phiếu PHR tăng 1.900 đồng, tương ứng tăng thêm 3,8% lên 51.900 đồng/cổ phiếu.

 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/cao-su-phuoc-hoa-phr-hut-tien-den-bu-dat-loi-nhuan-quy-i-2021-giam-58-2-ve-88-4-ty-dong-post267951.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ