logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất khẩu cao su sang Nhật Bản vẫn tăng trưởng khá về lượng 25/09/2023

 

Mặc dù xuất khẩu cao su sang Nhật Bản giảm, nhưng trong 8 tháng đầu năm 2023, một số chủng loại cao su xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng trưởng khá về lượng so với cùng kỳ năm 2022 như: SVR 3L, RSS3, SVR 20…

 

Xuất khẩu cao su sang Nhật Bản vẫn tăng trưởng khá về lượng

Xuất khẩu cao su sang Nhật Bản vẫn tăng trưởng khá về lượng

 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 5,74 nghìn tấn, trị giá 8,98 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và giảm 27,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 

Giá xuất khẩu bình quân cao su sang thị trường này đạt 1.565 USD/ tấn, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản chủ yếu là cao su tự nhiên. Trong đó, chủng loại SVR CV60 được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 39,89% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2023; Đứng thứ 2 là chủng loại SVR 3L chiếm 36,68% và thứ ba là SVR 10 chiếm 13,22%...

 

Mặc dù xuất khẩu cao su sang Nhật Bản giảm, nhưng trong 8 tháng đầu năm 2023, một số chủng loại cao su xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng trưởng khá về lượng so với cùng kỳ năm 2022 như: SVR 3L, RSS3, SVR 20…

 

Nhìn chung, giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su sang Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2023 hầu hết đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022, trong đó giảm mạnh nhất là cao su tổng hợp giảm 51,8%; Latex giảm 29,5%; SVR 20 giảm 21,3%; SVR 3L giảm 21,2%; SVR 10 giảm 21%...

 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, từ đầu năm 2023 đến nay, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản gặp nhiều khó khăn, lượng và trị giá xuất khẩu sang thị trường này liên tục sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022.

 

Cơ cấu chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản (% tính theo lượng)  Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Cơ cấu chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản (% tính theo lượng). Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan

 

Còn theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Nhật Bản, 7 tháng đầu năm 2023, Nhật Bản nhập khẩu 431,92 nghìn tấn cao su (HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 106,79 tỷ Yên (tương đương 722,68 triệu USD), giảm 26,4% về lượng và giảm 31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 

Trong đó, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore và Hoa Kỳ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Nhật Bản. Nhập khẩu cao su của Nhật Bản từ các thị trường này đều giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 8 cho Nhật Bản với 5,44 nghìn tấn, trị giá 1,18 tỷ Yên (tương đương 8,03 triệu USD), giảm 6,4% về lượng và giảm 18,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 

Thị phần cao su Việt Nam chiếm 1,26% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Nhật Bản, cao hơn so với mức 0,99% của 7 tháng đầu năm 2022.

 

Trong 7 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu cao su tự nhiên chiếm 80,52% tổng lượng cao su nhập khẩu của Nhật Bản, phần còn lại là cao su tổng hợp, cao su tái sinh và cao su hỗn hợp. Trong đó, lượng và trị giá nhập khẩu cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và cao su tái sinh đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022.

 

Cũng trong thời gian này, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho Nhật Bản, với 5,42 nghìn tấn, trị giá 1,18 tỷ Yên (tương đương 8 triệu USD), giảm 6,5% về lượng và giảm 18,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 

Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản chiếm 1,56%, cao hơn so với mức 1,23% của 7 tháng đầu năm 2022.

 

https://thuonghieusanpham.vn/xuat-khau-cao-su-sang-nhat-ban-van-tang-truong-kha-ve-luong-63200.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ