logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng 30/05/2023

 

So với cùng kỳ 2022, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đều sụt giảm trên 10%, nhưng giá trị xuất siêu lại tăng hơn 18 lần so với cùng kỳ (xuất siêu 516 triệu USD).

 

 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng

 

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, trong đó cập nhật một số thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn.

 

Theo đó, trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu giảm 11,6%; nhập khẩu giảm 17,9% .

 

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong 5 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD, tăng thêm hơn 3,4 tỷ USD so với thống kê của GSO ở tháng liền kề.

 

Tăng thêm 3 mặt hàng xuất khẩu tỷ USD

 

Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 4/2023 đạt 27,86 tỷ USD, cao hơn 324 triệu USD so với số ước tính.

 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,79 tỷ USD, tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,26 tỷ USD, tăng 5,5%.

 

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 5,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,8%.

 

 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng  ảnh 1

Nguồn GSO

 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 35,19 tỷ USD, giảm 13,2%, chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 100,98 tỷ USD, giảm 11,1%, chiếm 74,2%.

 

Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD - tăng thêm 3 mặt hàng so với tháng liền kề, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,4%).

 

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,77 tỷ USD, chiếm 1,3%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 120,24 tỷ USD, chiếm 88,3%. Nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 10,79 tỷ USD, chiếm 7,9%. Nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,37 tỷ USD, chiếm 2,5%...

 

Tăng thêm 5 mặt hàng nhập khẩu "tỷ USD"

 

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 04/2023 đạt 25,21 tỷ USD, thấp hơn 822 triệu USD so với số ước tính.

 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,31 tỷ USD, tăng 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,5 tỷ USD, tăng 7,8%.

 

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 18,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 24,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14,7%.

 

 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng  ảnh 2

Nguồn GSO

 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 43,95 tỷ USD, giảm 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,42 tỷ USD, giảm 17,5%.

 

Trong 5 tháng đầu năm 2023, có 24 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD - tăng thêm 5 mặt hàng so với tháng liền kề, chiếm tỷ trọng 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu, (có 03 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41,6%).

 

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 118,31 tỷ USD, chiếm tới 93,6%. Trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 43,9%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 49,7%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 8,06 tỷ USD, chiếm 6,4%...

 

Xuất siêu sang Mỹ tiếp tục sụt giảm

 

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,2 tỷ USD. Trong đó, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 31,2 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

 

Chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 43,4 tỷ USD. Trong đó, nhập siêu từ Trung Quốc đạt 23,6 tỷ USD, giảm 16,7%.

 

 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng  ảnh 3

Nguồn GSO

 

Cũng trong giai đoạn, xuất siêu sang EU 12,6 tỷ USD, giảm 3,6%; xuất siêu sang Nhật Bản 521 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 564 triệu USD). Đồng thời, nhập siêu từ Hàn Quốc 10,8 tỷ USD, giảm 38,3%; nhập siêu từ ASEAN 3,4 tỷ USD, giảm 41,3%.

 

Theo thống kê, trong giai đoạn, khu vực kinh tế trong nước đã nhập siêu 8,76 tỷ USD. Trong khi đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD.

 

https://nhipsongkinhdoanh.vn/viet-nam-xuat-sieu-98-ty-usd-sau-5-thang-post3109551.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ