logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG tham gia nghiên cứu, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 06/03/2023

 

Chiều ngày 3/02, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Điểm cầu chính tại Hà Nội

 

Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Đảng ủy Khối với sự tham dự của các đồng chí UV BTV, UV BCH, UV UBKT, HĐQT, Ban TGĐ VRG và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn.

 

VRG tham gia Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu VRG

 

Được biết, Cuốn sách gồm 612 trang với hơn 100 hình ảnh minh họa, đúc kết lại những bài phát biểu, bài nói chuyện của Tổng Bí thư trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua. Cuốn sách được đánh giá là một công trình rất có giá trị, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

 

http://tapchicaosu.vn/2023/03/04/vrg-tham-gia-nghien-cuu-hoc-tap-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ