logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23/NQ-TW 24/10/2022

 

Hội nghị Quán triệt triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Đông Nam Bộ được tổ chức vào sáng 23/10.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường BCH Trung ương

 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VRG có đồng chí Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG. Các đồng chí là Phó Bí thư, TGĐ, Phó TGĐ VRG và các ông bà Trưởng, Phó ban nghiệp vụ Đảng.

 

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì Hội nghị.

 

Với Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2030 vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng 8 – 8,5%, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 380 triệu đồng, tương đương 14.500 USD.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu VRG

 

Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp – công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/10/23/vrg-tham-du-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-trien-khai-nghi-quyet-so-23-nq-tw/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ