logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Diện tích trồng rừng tháng 10/2019 giảm 04/11/2019

 

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10/2019 diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 29 nghìn ha, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,2 triệu cây, tăng 1,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.539 nghìn m3, tăng 5,4%; sản lượng củi khai thác đạt 1,6 triệu ste, bằng cùng kỳ năm trước.

 

 

Sản lượng gỗ tăng cao ở một số tỉnh có nguồn nguyên liệu lớn đang trong mùa khai thác như: Quảng Ngãi đạt 140,1 nghìn m3, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước; Nghệ An đạt 104,4 nghìn m3, tăng 17%; Quảng Trị đạt 64,6 nghìn m3, tăng 16,4%; Bắc Kạn đạt 18 nghìn m3, tăng 23,3%; Bắc Giang đạt 64,3 nghìn m3, tăng 8,3%.

 

Tính chung 10 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 206,7 nghìn ha, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 67,9 triệu cây, giảm 2,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt gần 13 triệu m3, tăng 4,6%; sản lượng củi khai thác đạt 15,6 triệu ste, giảm 1,4%.

 

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 10/2019 là 55,7 ha, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1,7 ha, giảm 63,9% do thời tiết dịu mát và có mưa; diện tích rừng bị chặt, phá là 54 ha, tăng 65,4%. Tính chung 10 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 3,2 nghìn ha, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 2,7 nghìn ha, gấp gần 5 lần; diện tích rừng bị chặt, phá là 517 ha, tăng 2%.

 

Nguồn: VITIC

http://vinanet.vn/kinh-te/dien-tich-trong-rung-thang-102019-giam-719753.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ