logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cổ phần hóa Tập đoàn Cao su: Giá tham chiếu IPO dự định 13.000 đồng/cp

Tập đoàn sẽ có vốn điều lệ là 40 nghìn tỷ, giá trị doanh nghiệp cho mục đích xác định giá khởi điểm IPO là hơn 49.224 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa công bố dự thảo về phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Phương án cổ phần hóa, sẽ IPO giá 13.000 đồng

Về phương án cổ phần hóa, tổng nhu cầu vốn điều lệ của VRG là 40 nghìn tỷ đồng. Trong đó nhà nước sở hữu 3 tỷ cổ phần ứng với 75% vốn điều lệ; bán đấu giá hơn 475 triệu cp (11,88%); bán cho nhà đầu tư chiến lược 475 triệu cp; số cổ phần còn lại sẽ được bán cho người lao động thường xuyên, người có hợp đồng khoán và cho tổ chức công đoàn.

Theo đó, VRG sẽ thực hiện bán đấu giá công khai trước. Giá khởi điểm được xác định theo phương pháp tài sản là 12.200 đồng/cổ phần còn giá khởi điểm do VCBS đề xuất 13.000 đồng/cổ phần. Do vậy, Tập đoàn đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ mức giá khởi điểm là 13.000 đồng/cổ phần.

Sau đó, VRG sẽ bán tiếp cho người lao động thường xuyên và hộ nhận khoán, tiếp đến sẽ bán cho tổ chức công đoàn và cuối cùng sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược hơn 475 triệu cp.

 

Tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược là doanh nghiệp trong nước có năng lực tài chính trung bình có vốn điều lệ của năm trước năm đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược tối thiểu đạt 1.000 tỷ đồng, có lợi nhuận sau thuế trong 03 năm liên tiếp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không có lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2016. Cam kết không chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu là 05 năm tính từ khi trở thành cổ đông của Tập đoàn,…

Thời hạn hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu dự kiến 1/1/2018. Tuy nhiên, VRG đề nghị chấp thuận thời gian hoàn thành bán cổ phần lần đầu là 03 tháng kể từ ngày Phương án cổ phần hóa được duyệt.

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa là 40.736 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn góp Nhà nước xấp xỉ 38.803 tỷ đồng.

Kế hoạch bán cổ phần VRG dự kiến sẽ thu về 12.834 tỷ đồng. Số lượng cp Nhà nước bán bớt là 880,3 triệu cp, số lượng cổ phần phát hành tăng thêm là 119,7 triệu cp.

VRG có quỹ đất “khổng lồ” 5,2 tỷ ha

Hiện VRG đang quản lý quỹ đất lên đến 5,2 tỷ ha. Trong đó đất nông nghiệp chiếm phần lớn với hơn 5 tỷ ha, còn đất phi nông nghiệp cũng có quỹ đất lớn với gần 186 triệu ha. Riêng quỹ đất của Công ty mẹ chiếm gần phân nửa với 2,44 tỷ ha đất trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về phương án sử dụng đất sau khi thực hiện cổ phần hóa, tổng diện tích đất mà Tập đoàn quản lý là 4,92 tỷ m2. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 4,74 tỷ m2, số còn lại 178,5 triệu m2 là đất phi nông nghiệp.

Trong đó, phương án sử dụng đất của Công ty mẹ, 20 công ty NN và 4 đơn vị sự nghiệp quản lý hơn 2,1 tỷ m2. Còn quỹ đất do các Công ty thành viên là CTCP, Công ty TNHH quản lý sẽ tăng 39 triệu m2 so với trước cổ phần hóa do Tập đoàn chuyển giao quỹ đất cho CTCP Gỗ MDF VRG Kiến Giang khi thành lập Công ty để quản lý vận hành, kinh doanh dự án MDF Kiên Giang.

Chiến lược kinh doanh tham vọng cho giai đoạn tới

Về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn những năm qua khá biến động. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt đến 3.790 tỷ rồi sụt giảm liền 2 năm chỉ còn 1.935 tỷ vào 2015. Sau đó, lãi ròng lại biến chuyển tích cực tăng trưởng trong năm 2016 với 2.797 tỷ đồng.

Trong năm 2017, VRG tiếp tục tăng trưởng lãi ròng khi ước đạt 3.060 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm, Công ty mẹ - Tập đoàn VRG đã ghi nhận doanh thu đạt gần 8.116 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.527 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng đến 46% và 169% so với cùng kỳ năm 2016.

Về kế hoạch kinh doanh đến 2020, VRG đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 15%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ. Riêng lợi nhuận sau thuế sẽ tăng dần từ 6.080 tỷ năm 2018 lên 7.202 tỷ năm 2019 và 8.953 tỷ đồng vào năm 2020.

Cụ thể, Tập đoàn sẽ duy trì tổng diện tích cao su khoảng 400.000 ha với sản lượng cao su gia tăng bình quân 15%/năm, đến 2020 khoảng 414.000 tấn. Tăng gấp đôi các sản phẩm như chỉ thun, găng tay, nệm, cao su kỹ thuật với công suất 23.000 tấn/năm hiện nay lên 45.000 tấn. Tăng công suất gỗ tinh chế và ghép tấm trung bình 10%/năm, sản lượng MDF tăng gấp đôi hiện nay, đạt khoảng 900.000 m3.

Đồng thời trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến đầu tư, cho thuê 2.120 ha nâng tổng diện tích cho thuê lên 3.402 ha trên quỹ đất cho thuê 6.000 ha. Chuyển khoảng 5.000 ha đất phù hợp, thuận tiện giao thông, gần nguồn nước sang sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao với doanh thu đến 2020 đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Về vấn đề chia cổ tức, Tập đoàn dự kiến sẽ tăng dần tỷ lệ chi trả cổ tức từ năm 2018 chỉ 6%, sang năm 2019 tăng lên 8% và con số đến năm 2020 tương đương 10%.

VRG được thành lập theo Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Cao su Việt Nam. Đến năm 2010, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được chuyển thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, VRG có 123 đơn vị thành viên trong đó có 75 doanh nghiệp cấp II (công ty con 66, liên kết 9), 48 doanh nghiệp cấp III (công ty con 38, liên kết 10). Sau cổ phần hóa, số lượng các đơn vị thành viên của Tập đoàn có 99 công ty, doanh nghiệp cấp II là 65 công ty (công ty con 60, công ty liên kết 5), doanh nghiệp cấp III là 34 công ty (công ty con 30 công ty, liên kết là 4 công ty).

 

http://ndh.vn/co-phan-hoa-tap-doan-cao-su-gia-tham-chieu-ipo-du-dinh-13-000-dong-cp-20170925044135409p4c147.news

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ