logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cần đánh giá rõ vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay 10/09/2019

 

Đây là ý kiến của đ/c Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 12 Hội nghị trung ương 5 Khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức trực tuyến, ngày 9/9.

 

Lãnh đạo VRG tham dự hội nghị.

Lãnh đạo VRG tham dự hội nghị.

 

Nêu thực tế đánh giá của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chưa toàn diện, đ/c Trần Ngọc Thuận đồng tình với việc chỉ giữ lại những DNNN trong những lĩnh vực trọng yếu và cho rằng, những dự án yếu kém thuộc DNNN quản lý chỉ là số ít chứ không phải DNNN nào cũng như vậy.

 

Sau hai năm thực hiện triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm; ưu tiên các văn bản pháp lý nhằm thể chế hóa nội dung Nghị quyết. Các bộ, ngành địa phương đã ban hành, hướng dẫn và tổ chức triển khai chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết.

 

Nghị quyết số 12-NQ/TW đã đề ra 6 nhóm quan điểm chỉ đạo với nhiều nội dung đột phá. Trong đó, nghị quyết xác định, DNNN phải là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối. DNNN hoạt động theo cơ chế thị trường, đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của DNNN…

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước là chủ đạo, cùng các cơ chế chính sách, tạo cơ hội cho toàn bộ nền kinh tế phát triển. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tự tin để có nhận thức đúng về kinh tế nhà nước, từ đó lan tỏa trong toàn xã hội; nhận diện được những việc khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ để từ đó đề xuất những cơ chế chính sách giúp cho các DNNN nói riêng, kinh tế nhà nước nói chung thực hiện tốt vị trí, vai trò của mình; đóng góp vào việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII một cách rõ ràng, thiết thực hơn, giúp cho việc triển khai thời gian tới đạt được kết quả theo các yêu cầu của Nghị quyết đã đề ra.

 

DUY VŨ

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/can-danh-gia-ro-vai-tro-vi-tri-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-trong-giai-doan-hien-nay.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ