logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư 30/07/2020

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Ảnh minh họa

 

 

Dự thảo nêu rõ về tiêu chuẩn và yêu cầu đối với người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước như sau: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; có đủ tiêu chuẩn chính trị, có kiến thức pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao và phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản; có văn bản cam kết nộp cho bộ phận bảo mật của cơ quan…

 

Về việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, dự thảo quy định: Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật” gồm: a) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; b) Tổng cục trưởng, Viện trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; c) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tối mật”, “Mật” gồm: a) Những người quy định nêu trên; b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Việc cá nhân mang tài liệu mật ra ngoài cơ quan ở phạm vi trong nước do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu mật quyết định.

 

Việc cá nhân mang tài liệu mật ra nước ngoài do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ đề nghị, trình Bộ trưởng (hoặc người được Bộ trưởng ủy quyền), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Văn bản đề nghị phải nêu rõ tên, chức vụ người mang tài liệu mật ra nước ngoài, số lượng, nội dung tài liệu mật sẽ mang đi, phạm vi, mục đích sử dụng.

 

 

Những hành vi bị nghiêm cấm

 

Theo dự thảo, nghiêm cấm những hành vi sau: Thu thập, làm lộ, phát tán, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, lưu giữ, sử dụng, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư;

 

Cung cấp cho cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ quan đại chúng trong nước cũng như nước ngoài các tài liệu mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư khi không được phép của người có thẩm quyền;

 

Tự nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi khác vi phạm quy định về công tác lưu trữ, bảo quản, bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư;

 

Sử dụng các thiết bị có tính năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu và thực hiện việc ghi âm, ghi hình trong các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước khi chưa được người chủ trì cuộc họp cho phép;

 

Lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước để che giấu hành vi vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

KL

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-trong-nganh-Ke-hoach-va-Dau-tu/402355.vgp

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ