logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đề xuất giảm thuế xuất khẩu cao su 29/08/2013

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded/dothanhhoai/2013_08_28/Resize%20of%20cao%20su.jpg?maxwidth=460

Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế xuất khẩu cao su tự nhiên từ 3% xuống còn 1%; cao su tổng hợp từ 5% giảm xuống còn 1%.

Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải cũng được đề xuất giảm thuế xuất khẩu xuống còn 1% thay vì 3% như trước đây.

Bên cạnh đó, các loại khác như nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải... được đề xuất giữ nguyên mức thuế suất 0%.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu được Bộ Tài chính đề xuất cụ thể như sau:

Số TT

Mô tả hàng hoá

Thuộc các nhóm,

phân nhóm

Thuế suất (%)

1

Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

40.01

 

 

 

 

-    Cao su tự nhiên

4001

10

 

1

4001

21

 

4001

22

 

4001

29

 

 

-    Loai khác

4001

30

 

0

 

 

 

 

 

 

2

Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

 

 

 

 

 

- Cao su tổng hợp

4002

 

 

1

 

- Loại khác

4002

 

 

0

 

 

 

 

 

 

3

Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

4005

 

 

1

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Thanh Hoài

http://baodientu.chinhphu.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ